D-vitamin: Gamla och nya aspekter på ett unikt vitaminÖverläkare Mats Humble berättar om pågående forskning kring D-vitaminets många positiva
hälsoeffekter. Föredraget hölls på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 2011-10-26.