Hørte om dette nye tilbudet på radioen en dag: http://www.unn.no/diagnostisk-enhet/category32642.html
Og leste at helseministeren under åpning av den diagnostiske enheten i UNN sa han la vekt på at dette tilbudet skal bli landsomfattende. Regjeringen ønsker at alle helseregioner skal etablere diagnosesentre i løpet av 2014.
Gode nyheter for oss her på forumet?