Viser søkeresultater 1 til 5 av 5
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Exclamation Endringer i blåreseptforskriften


  Blåresept for ni milliarder i fjor
  I 2012 ble det omsatt blåresept-legemidler for nesten 9,3 milliarder kroner. Dette utgjør 40 prosent av de reseptpliktige legemidlene.
  Les mer: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/...iarder-i-fjor/

  Fire av ti fikk legemidler på blå resept i 2012
  I 2012 fikk 43 prosent av befolkningen minst ett legemiddel utlevert fra apotek på blå resept. En stor andel fikk et kolesterolsenkende middel eller et annet middel for hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet.
  Les mer: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?...0:7065:1:::0:0

  Legemiddeltilgang
  HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD) skal foreta endringer i blåreseptforskriften, ordningen som regulerer vilkårene for stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler.
  Les mer: http://www.dagensmedisin.no/leder/legemiddeltilgang/

  Blåresept-fristen er ute
  Rundt 20 instanser har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i blåreseptforskriften.
  Les mer: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/...risten-er-ute/

  Nye krav kan ramme de svakeste
  Statens legemiddelverk mener det skjerpede kravet til effektdokumentasjon ved individuell refusjon kan ramme små pasientgrupper.
  Les mer: http://www.dagensmedisin.no/nyheter/...e-de-svakeste/


  Høringsnotat.
  Endringer i blåreseptforskriften – nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad


  5.2 Krav til dokumentasjon av legemidlets effekt


  5.2.1 Bakgrunn

  I følge målene på refusjonsområdet skal refusjonsordningen bidra til å sikre mest mulig lik og enkel tilgang til effektive legemidler, og at fellesskapet refunderer utgifter til legemidler som gir sikker helsegevinst for pasienten.

  Folketrygdloven § 5-1 sier at formålet med kapittel 5 er å gi stønad til nødvendige utgifter til helsetjenester. Det er langvarig praksis for at utgifter til behandling der effekt en ikke er dokumentert, ikke anses som nødvendige utgifter. Slik behandling faller dermed utenfor folketrygdens formål.

  Legemiddelforskriften § 14-13 gir de faglige kriteriene for innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon. Ett av kriteriene er at "legemiddelet har en vitenskaplig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon”. Det følger også av legemiddelforskriften § 14-10 at legemidlet må ha markedsførings-tillatelse for den indikasjonen det søkes refusjon for.

  Tilsvarende begrensning finnes ikke for å kunne gi stønad etter individuell søknad. Som beskrevet i kap. 4.1.2.3 er det imidlertid et krav også i dagens individuelle ordning at kun legemidler som er dokumentert effektive ved aktuell sykdom skal kunne dekkes. Når det søkes om individuell refusjon for et legemiddel som ikke er godkjent i Norge eller EØS for den aktuelle indikasjonen, kan det være en utfordring å vurdere om kravet til effektdokumentasjon er oppfylt. Dette problematiseres ved at den individuelle ordningen omfatter både vanlige og sjeldne lidelser hvor pasientgruppene har ulike karakteristika og kan variere i størrelse fra flere tusen til enkelttilfeller i Norge. For disse vil det kunne være stor variasjon i hva som finnes av dokumentasjon på effekt av den aktuelle behandlingen.

  5.2.2 Departementets forslag

  Kravet om vitenskapelig dokumentert effekt foreslås videreført i det nye regelverket. I forslaget til ny forskriftstekst presiseres det at det kan gis individuell stønad til legemidler som har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant effekt i en definert, aktuell pasientpopulasjon, og praksisen nedfelles i rundskrivsteksten.

  For individuell stønad til legemidler som skal brukes på godkjent indikasjon i Norge eller EØS legges det ikke opp til noen endringer. Det vil si at det for individuell stønad ikke stilles strengere krav til den vitenskapelige dokumentasjonen for effekt enn ved vurdering av markedsføringstillatelse , og HELFO gjør i disse tilfellene ikke noen nærmere vurdering av effektdokumentasjon.

  Selv om et legemiddel ikke er godkjent i Norge eller EØS for en aktuell indikasjon, kan likevel effekt, risiko og bivirkninger være tilstrekkelig dokumentert gjennom kliniske studier. Det foreslås derfor en videreføring av muligheten til å søke om individuell refusjon for legemidler uten godkjent indikasjon i Norge eller EØS. Som beskrevet i kap. 4.1.2.4 må søknad om slike legemidler komme fra relevant spesialist eller relevant sykehusavdeling, og det må vedlegges vitenskapelig dokumentasjon for klinisk relevant effekt i søknaden. I slike saker må dokumentasjonen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelle kriterier vil være at legemiddelet har en vitenskapelig godt dokumentert og klinisk relevant virkning i en definert, aktuell pasientpopulasjon. Videre skal dokumentasjonen være publisert i et medisinsk tidsskrift.

  Som utgangspunkt for å gi individuell stønad må det foreligge randomiserte, kontrollerte studier (RCT) av tilstrekkelig kvalitet. I noen tilfeller vil dette ikke være tilgjengelig på grunn av svært begrenset pasientpopulasjon. Departementet foreslår at kasuistikker (case reports) ikke lenger kan anses å oppfylle kravet til vitenskapelig dokumentert effekt ved søknad om individuell refusjon for svært begrensete pasientpopulasjoner. Dette fordi kasuistikker anses å ha veldig lav verdi som klinisk dokumentasjon på virkning (effekt/bivirkning) innen kunnskapsbasert medisin. I de tilfellene individuelle søknader gjelder en svært begrenset pasientpopulasjon, foreslås det at observasjonsstudier av tilstrekkelig kvalitet unntaksvis kan godtas som tilstrekkelig effektdokumentasjon. For legemidler som er anbefalt benyttet i offentlige nasjonale behandlingsretningslinjer for behandling ved den aktuelle diagnosen anses dokumentasjonskravet som oppfylt uten at HELFO fore tar ytterligere vurdering. Dette er videreføring av gjeldende praksis.

  Dersom det ikke foreligger effektdokumentasjon som oppfyller kvalitetskriteriene, vil behandlingen falle utenfor folketrygdens formål.

  Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i blåreseptforskriften – nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad (PDF)
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 2. #2
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  63
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Endringer i blåreseptforskriften

  Jeg har nettopp hentet ut Thyroid på blå resept. Jeg håper den ikke forsvinner for oss. Det er i alle fall gjort en liten studie på thyroid ganske nylig
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 3. #3
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  70
  Meldinger
  10,241

  Question Sv: Endringer i blåreseptforskriften

  Sitat Opprinnelig skrevet av Vigdis Vis post
  Jeg har nettopp hentet ut Thyroid på blå resept. Jeg håper den ikke forsvinner for oss. Det er i alle fall gjort en liten studie på thyroid ganske nylig
  Såfremt tilskuddet på allerede tilkendte "blå resepter" på Thyroid-mediciner skulle forsvinde, må revisionen af blåreseptforskriften vedtages med tilbagevirkende kraft. Mig bekendt, af alle de skandinaviske lande (i hvert fald hidtil), er det kun Danmark, som lovgiver med tilbagevirkende kraft.

  Forresten... Nogen som ved, om Helse- og omsorgsdepartementet har tilkendt de norske diabetespatienter Viagra på blåresept?

  "Diabetesforbundet vil at diabetikere skal få sildenafil (Viagra) på blå resept. Spesialist i urologi, Einar Christiansen, støtter forslaget. Diabetikere har en tid kunnet få refusjon for et annet middel mot ereksjonssvikt." (Kilde Dagens Medisin: Diabetikerne vil ha Viagra på blå resept)

  Med alverdens respekt for diabetikere og deres kønsliv... hvordan i alverden kan et (diabetikeres) kønsliv være vigtigere end... (thyreoideapatienters) liv?

  "Spesialist i urologi, Einar Christiansen, støtter forslaget"... heldige diabetikere. Ingen "spesialist" står frem og støtter thyreoideapatienter.

  Forresten hører jeg, at også i Danmark foregår nu noget mystisk med enkelttilskud til lægeordineret Thyreoid fra Glostrup Apotek. Flere patienter med nye recepter på Glostrup-Thyreoid er begyndt at få afslag på ansøgning om enkelttilskud, deres læger har indsendt til Sundhedsstyrelsen. Et eller andet sted foresvæver det mig (kald det bare "konspirationsteori"), at der foregår noget "lusket" i kulisserne (i vores lande) med sigte på at gøre det så besværligt som muligt for folk, at få behandling med Thyroid-præparater.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 4. #4
  Medlem siden
  Dec 2009
  Sted
  Candyland
  Alder
  52
  Meldinger
  3,083

  Standard Sv: Endringer i blåreseptforskriften

  Jeg tenker som deg Anisa.
  Når man tar i betraktning hvor mange preparater industrien går glipp av og selge
  (til følgesykdommer av vedvarende lavt stoffskifte)
  fordi folk blir tilnærmet friske av og bruke thyroid;
  ja så blir ikke regnestykket så vanskelig.

  Håper dette var forståelig for flest mulig!
  Follow the money
  - ingen i verden tjener mer penger enn..?
  Nettopp industrien som pusher produkter som holder folk i live (eksisterer),
  og det ideelle er og ha en størst mulig gruppe med mennesker som betaler deg lengst mulig;
  That´s good business (DET er God butikk!).

  Ellers så håper jeg selvsagt at vedtaket mitt på Blå resept holder videre -
  men når det gjelder den sinnsyke norske lovgivningen; så er det lite som overrasker meg.
  Kevlin
  ... bare fordi du er paranoid: så betyr ikke det at de ikke er ute etter deg!!
  Lavt stoffskifte - Erfa Thyroidfra slutten av 2009
  Min første halve pille med Erfa

 5. #5
  Medlem siden
  Dec 2009
  Sted
  Candyland
  Alder
  52
  Meldinger
  3,083

  Arrow Sv: Endringer i blåreseptforskriften

  Sitat Opprinnelig skrevet av Mod Vis post
  Høringsnotat.
  Endringer i blåreseptforskriften – nytt system for stønad til legemidler etter individuell søknad


  5.2 Krav til dokumentasjon av legemidlets effekt


  5.2.1 Bakgrunn

  I følge målene på refusjonsområdet skal refusjonsordningen bidra til å sikre mest mulig lik og enkel tilgang til effektive legemidler, og at fellesskapet refunderer utgifter til legemidler som gir sikker helsegevinst for pasienten.

  Folketrygdloven § 5-1 sier at formålet med kapittel 5 er å gi stønad til nødvendige utgifter til helsetjenester. Det er langvarig praksis for at utgifter til behandling der effekt en ikke er dokumentert, ikke anses som nødvendige utgifter. Slik behandling faller dermed utenfor folketrygdens formål.

  Hvordan er det mulig og ikke se at LegemiddelINDUSTRIENs "dokumentasjon av effekt" er og sette Bukken til og passe havresekken

  Eksempel 1:

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kevlin Vis post
  Her er mer av det vi får vite lite om i norsk media:
  http://www.feelguide.com/2014/01/12/...rs-big-pharma/

  Utsnitt av artikkelen:
  "A massive corruption ring of unprecedented proportions has been uncovered between doctors and the pharmaceutical industry.
  The Senate Finance Committee has discovered a massive network of collusion between countless doctors
  across America and around the world being paid billions of dollars in bribes by pharmaceutical giants
  to write prescriptions for drugs which are illegal under FDA guidelines.
  The tip of the iceberg began to emerge when it was learned that some doctors have been diagnosing
  children as young as two-years-old with bipolar disorder and treating them with a cocktail of powerful drugs
  which are illegal under federal law to prescribe to anyone under the age of 10.

  "
  Eksempel 2:
  http://www.nybooks.com/articles/arch...uption/?page=2

  Utklipp fra artikkelen:

  "Drug Companies & Doctors: A Story of Corruption

  Many drugs that are assumed to be effective are probably little better than placebos,
  but there is no way to know because negative results are hidden.
  One clue was provided six years ago by four researchers who, using the Freedom of Information Act,
  obtained FDA reviews of every placebo-controlled clinical trial submitted for initial approval
  of the six most widely used antidepressant drugs approved between 1987 and 1999—
  Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa, Serzone, and Effexor.
  They found that on average, placebos were 80 percent as effective as the drugs.
  The difference between drug and placebo was so small that it was unlikely to be of any clinical significance.
  The results were much the same for all six drugs: all were equally ineffective.
  But because favorable results were published and unfavorable results buried
  (in this case, within the FDA),
  the public and the medical profession believed these drugs were potent antidepressants."
  Kevlin
  ... bare fordi du er paranoid: så betyr ikke det at de ikke er ute etter deg!!
  Lavt stoffskifte - Erfa Thyroidfra slutten av 2009
  Min første halve pille med Erfa

Lignende tråder

 1. Svar: 0
  Siste melding: 09-08-11, 22:37

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn