Det næste slag mod lavkarbo nok en gang indledes i Sverige. Forskere fra Upsala Universitet har fundet ud af at flerumættet plantefedt (solsikkeolie) bekæmper diabetes og hjertekarsygdomme, hvorimod mættet plantefedt (palmeolie) fremmer disse sygdomme ved at fremme dannelsen af organfedt i bughulen.

"I undersøgelsen spiste 39 unge, normalvægtige voksne mænd og kvinder 750 ekstra kalorier om dagen i syv uger. Målet var, at de skulle tage tre procent af deres oprindelige kontrollerede vægt på. De ekstra kalorier blev indtaget i form af muffins med højt fedtindhold, bagt i laboratoriet af Fredrik Rosqvist, der er kandidatstuderende og undersøgelsens hovedforfatter." Kilde: EB

Konklusionen er: SPIS FLERUMÆTTET PLANTEFEDT OG DET VIL BESKYTTE DIG MOD DIABETES OG HJERTEKARSYGDOMME !

Det er velkendt for alle dem, der interesserer sig for det - at flerumættet plantefedt er ekstremt rigt på Omega-6 fedtsyrer, der i forvejen dominerer den vesterlandske kost. Desuden, hvad er Omega-6-dominerende er også goitrogent... derfor ser jeg med frygt på dette studie, og på lignende studier som ved djævlens vold og magt forsøger skabe folkestemning for at indfase endnu mere flerumættet plantefedt i vores kost, end vi allerede i forvejen drukner i.

Jeg har også et STORT problem med præmisserne for dette studie.

For det første fordi det fremgår ikke af præmisserne OM der blev anvendt raffineret eller uraffineret plantefedt i forsøget (raffineret = brudte fedtsyre-kæder = "defensiv" metabolsk reaktion = usund effekt) eller hydrogeneret? De skulle immervæk bage 6-7 tusinde "forsøgs-muffins", så ingredienserne har de sikkert indkøbt hos (fødevare)industriel grossist, ikke hos købmanden rundt på hjørnet. Var disse "forsøgs-muffins" blevet bagt med den almindeligt anvendt i fødevareindustrien hydrogeneret palmeolie - da kan man nærmest ikke undgå at blive fed af den...

For det andet forløber forsøget (liksom) "ambulant" dvs. forsøgspersoner lever deres sædvanlige liv hjemme og ude, spiser deres sædvanlige kost hjemme og "forsøgs-muffins" ude, og ingen (liksom) interesserer sig for hvad egentligt de spiser ellers, når de ikke lige akkurat spiser disse "forsøgs-muffins". Alene disse "løse ender" burde være for enhver samvittighedsfuld forsker med høje krav til forskningskvalitet - nok til at tvivle på studiets resultater og fortolkninger deraf, fordi...

... kun såfremt man låser forsøgspersonerne inde og 100% kontrollerer hvad de får af mad og drikke undervejs gennemstudiet - kan resultaterne bruges til noget fornuftigt - forudsat at disse forsøgspersoner sættes på en absolut ensartet kost i nøjagtig samme næringsværdi (kcal) pr kg kropsvægt i hele forsøgsperioden.

Men selv hvis disse præmisser var til stede, kan resultaterne alligevel ikke være objektive og (liksom) passe på alle mennesker, hvilket jo ellers hævdes at være formålet med denne type forskning...

Det ville først for alvor være seriøst og tæt på det absolut objektive, hvis forskere har etableret to forsøgsgrupper med et lige antal kvinder og mænd for hver gruppe, med samme vægt, højde, fedtprocent og muskelmasse (for hvert køn) - hvoraf den ene gruppe blev sat på flerumættet-lavkarbo og den anden gruppe skulle spise mættet-lavkarbo i disse 6 uger... Da tror jeg helt bestemt, at man kunne tale om både en objektiv forskning og om resultater der virkelig kunne bruges til noget fornuftigt. Tillige med at disser resultater ville afgjort (med alle lavkarbo-erfaringer jeg har kendskab til fra nær og fjern) falde helt anderledes ud end tilfældet er i "muffins-studiet".

Måden dette studie er tilrettelagt på, og alle disse "løse ender" på præmisse-listen, frister mig til at mistænke at det grundliggende formål med studiet er ikke "science" men "folkeoplysning". Folk stiller ikke spørgsmål til studiets præmisser. Folk vil bare gerne vide hvad de skal spise for at bevare deres helbred intakt længst muligt. Her får de - mellem linierne - at vide, at hvis de holder sig til flerumættet plantefedt - slipper de for diabetes og hjertekarsygdomme...

"När det gäller risken att utveckla diabetes och hjärtkärlsjukdomar är det av större betydelse var på kroppen fettet lagras än hur mycket fett man har. Bukfetma, liksom en hög andel fett i levern, är nära förknippade med ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

Förebygga sjuklighet – Leverfett och bukfett tycks bidra till en rad rubbningar i ämnesomsättningen. Resultaten kan därför få betydelse för patienter med ämnesomsättningssjukdomar som diabetes, säger Ulf Risérus, docent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och ansvarig för studien."
Kilde: Vardforbundet.se

Konklusionen (en gang til) er: SPIS FLERUMÆTTET PLANTEFEDT OG FÅ ALDRIG DIABETES OG HJERTEKARSYGDOMME !

Hvis det er så enkelt som studiet hævder, at sikre sig mod diabetes og hjertekarsygdomme ved at øge mængden af flerumættede plantefedtstoffer i sin kost - da bliver jeg ( i den grad) forvirret... Hele verden råber om at konstelationen diabetes/hjertekarsygdomme har allerede overhalet kræft som den største dræber i den vestlige verden. Så hvordan passer det med, at i samme periode hvor forekomsten af diabetes/hjertekarsygdomme bare stiger og stiger... forbruget af mættet fedt bare falder og falder ?

Lad os se...

I artiklen Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century i kapitlet Refined vegetable oils - ses bl.a. følgende graf:
Bemærk, at total mængden af plantefedt er steget med 25 kg pr person fra 1909 til 1999.

I artiklen Changes in consumption of omega-3 and omega-6 fatty acids in the United States during the 20th century. findes en tilsvarende graf, denne gang med mange flere detaljer... som alle peger på at andelen af flerumættet fedt bare stiger og stiger, mens mættet fedt bare falder og falder...
Det var amerikansk forskning og trends, men Europa følger sædvanligvis efter med en forsinkelse på ca. 10 år, så stort set gælder disse data også hos os. Det fremgår også ret tydeligt af artiklen The consumption of fats in Denmark 1900-2000. Long term changes in the intake and quality, hvor man kan følge forbrugs-kurver af de forskellige fedtstoffer i danskernes kost fra 1900 til 1999.
Tendenserne er altså klokkeklare:

1. ALDRIG HAR DEN INDUSTRIALISEREDE VERDEN SPIST SÅ LIDT MÆTTET FEDT, SOM NU !
2. ALRIG HAR DEN SYGDOMSFREMKALDENDE PLANTE-OMEGA-6-DOMINANCE FRA FLERUMÆTTET PLANTEFEDT I VORES KOST VÆRET STØRRE, END DEN ER NU !
3. ALDRIG HAR SÅ MANGE I DEN INDUSTRIALISEREDE VERDEN VÆRET SYGE AF DIABETES OG HJERTEKARSYGDOMME, SOM NU !

Hvordan korrelerer det mon med at i "den stigende bølge af diabetes over hele verden, er koblingen mellem diabetes og hjertekarsygdomme indstillet til at resultere i en eksplosion af disse og andre kardiovaskulære komplikationer - med mindre forebyggende indsats iværksættes nu." Kilde: "A Time Bomb" International Diabetes Federation http://www.idf.org/sites/default/fil...%20English.pdf

Aha... "forebyggende indsats" ? Skal vi så spise endnu mere af de goitrogene (uanset "økologiske" eller raffinerede og hydrogenerede) flerumættede planteolier ?

Ja, det skal vi, hvis forskerne fra Uppsala får endnu større magt (over vores kostvaner) som de har agt.

"Studien har genomförts vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med Karolinska Institutet. Den har finansierats av Vetenskapsrådet och Svenska Läkaresällskapet och genomförts inom ramen för EXODIAB – Excellence of Diabetes Research in Sweden.

Referens: Rosqvist et al, “Overfeeding Polyunsaturated and Saturated Fat Causes Distinct Effects on Liver and Visceral Fat Accumulation in Humans” Diabetes doi:10.2337/db13-1622 1939-327X"
Kilde: Uppsala Universitet: Bukfett kan motverkas med omättat fett


I "margarine-tråden" indlæg 5 findes flere oplysninger om de flerumættede "velsignelser", eller bare læs i underforummet Kosthold - fett og kolesterol.