"Barndommens krig: I løpet av de ti årene Vietnamkrigen varte, tjenestegjorde over 3 millioner unge menn og kvinner i Vietnam. Av disse 3.14 million unge voksne, var det over 1 million som utviklet PTSD på et eller annet tidspunkt de neste 20 årene. Som svar har USA etablert National Centers for PTSD; med tusenvis av spesialiserte kliniske tjenester, forskningsprogrammer og pedagogiske tiltak som fokuserer på krigsrelatert PTSD. Milliarder av dollar har blitt avsatt til å behandle og forstå krigsrelaterte traumer.

I kontrast til dette etterkrigsscenarioet er det i USA fem millioner barn utsatt for overgrep vold og andre traumatiske hendelser hvert år. I motsetning til veteraner fra Vietnam, kommer de fleste av disse barna seg ikke roter ut av krigssonen etter et år. Millioner av barna lever år etter år i vold og terror i hjemmet eller i samfunnet, vold som fysiske og seksuelle overgrep. De er kronisk eksponert for gjennomgripende traumer i den alderen når de er mest utsatt. I løpet av de ti årene etter Vietnam-krigen, ble mer enn 50 millioner barn utsatt for traumatiske hendelser. Hvis bare tretti prosent, et konservativt anslag, av disse barna utviklet PTSD, så har tretti millioner barn utviklet alvorlige og kroniske nevropsykiatriske problemer under denne tiårsperioden. På tross av den gjennomgripende og ødeleggende natur traumer i barndommen har, har samfunnet vårt kun viet lite ressurser til forskning, kliniske eller pedagogiske programmer for traumatiserte eller mishandlede barn." http://www.mentalhealthconnection.or...-of-trauma.pdf

Det er Bruce D. Perry, MD, Ph.D som skriver dette. Det ligger mange fine artikler av ham på nettet

I likhet med Alice Miller, viser han hvor lite fokus det er på den terror og vold som ofte foregår innenfor hjemmets fire vegger.