http://tidsskriftet.no/article/3271501

Lite utdrag - intro:
Pasienter med psykiske lidelser blir ofte behandlet med kombinasjoner av legemidler som ikke har dokumentert effekt, i doser som ikke er anbefalt og på ikke-godkjent indikasjon. De behandles etter «behandlingspraksis» og «klinisk skjønn», og oppfølgingen av den medikamentelle behandlingen er mangelfull. Dette fører etter vår mening til at noen pasienter overbehandles og andre underbehandles, med påfølgende terapisvikt og bivirkninger.

Du er på legevakten fordi du har vondt i halsen. Etter å ha blitt undersøkt får du resept på et antibiotikum. En uke senere er du fortsatt like dårlig. Fastlegen din mener et nytt legemiddel vil fungere bedre og skriver ut dette i tillegg, siden det ikke kan utelukkes at du kunne vært enda verre uten det første legemidlet. Etter to uker med behandling er du heldigvis nesten frisk. Legen din vil likevel at du skal fortsette med begge legemidlene i halv dose en stund til for å forebygge tilbakefall. I tillegg skriver han ut medisin mot virus, siden det ikke er helt sikkert at det var bakterier som gjorde deg syk.

Dette er ikke en sann historie. Leger i Norge skal ikke behandle infeksjoner på denne måten. Men dersom vi endrer litt på historien og bytter halsinfeksjon og antibiotika med psykisk lidelse og psykofarmaka, er den dessverre ikke like usannsynlig.


Det går også "fint" å bytte ut med "symptomer på lavt stoffskifte" '.'
- uansett; lista fra Tidsskrift for Den Norske Legeforening kan rundhåndet deles videre til leger..

De ti budene

  1. Du skal stille riktig diagnose og vite hvilken indikasjon du gir legemidlet på
  2. Du skal ha et mål for behandlingen
  3. Du skal vite at du gir legemidlet i riktig dose og med tilstrekkelig varighet
  4. Du skal behandle én sykdom med ett legemiddel
  5. Du skal ikke behandle legemiddelbivirkninger med legemidler
  6. Du skal seponere legemidler som ikke har effekt
  7. Du skal gjøre én endring om gangen
  8. Du skal huske at sykdommen du behandler, ikke alltid er pasientens eneste sykdom
  9. Du skal huske at pasientene bruker legemidler og preparater de ikke forteller deg om
  10. Du skal ikke behandle etter prøve-og-feile-metoden


Et råd med på veien
Du skal være kritisk og huske at behandlingstradisjoner ikke alltid er bygd på vitenskapelig dokumentasjon

Vær kritisk til etablert praksis.
Er den vitenskapelig basert?
Vær klar til å prøve nye behandlingsformer når ny kunnskap tilsier det.
Ta hensyn til at forskningsresultater oftest er basert på store grupper pasienter.

Husker du at pasienten du behandler er unik når det gjelder
bakgrunn,
genetikk,
sykdomsbilde
og andre sykdommer,
vil du ha et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe.


For forklarende undertekster på hvert enkelt bud må du klikke deg videre på linken øverst ^^