Edderkoppens profitable sygdomspolitik.

Kilde: Ole Bidsted, forlaget Klitrose, maj 2000. Danmark.

Medicinalindustrien styrer "sundhedspolitikken" gennem patientforeningerne

Sidste år havde TV 1 et ret så utroligt dokumentationsprogram om patientforeningerne (DR tv) Udsendelsen gennemgik bl.a. medicinalindustriens udmanøvrering af en patientforening. "Hovedpineforeningen" fik et støttebeløb til medlemsbladet. Tilsyneladende uden betingelser. Bestyrelsen fortsatte sin hidtidige redaktionelle linie. Det udløste en reaktion fra giverne om, at man ikke gerne så artikler om helbredelse og lindring ved hjælp af akupunktur, kiropraktik og zoneterapi. Redaktionen stod imidlertid fast. Slut med tilskud og derefter et frontalt angreb på foreningen.

Medicinalindustrien oprettede derefter sin egen forening: "Migræneforbundet" med en bestyrelse af læger og udsendte et indbydende blad med annoncer og artikler til støtte for medicinalindustriens produkter. Med de mange ressourcer til marketing fik Migræneforbundet stille og roligt udmanøvreret Hovedpineforeningen. Dagen efter var alle dagblade tavse om den ret så provokerende udsendelse.. Hvorfor det? Var aviserne bange for annonceindtægterne eller fortrængte man en ubehagelig virkelighed? L.i.f. (Lægemiddelindustriforeningen) kom ikke med protester mod udsendelsen i dagspressen.

At Lægemiddelindustriforeningen har gode forbundsfæller blandt aktørerne i sygdomsvæsnet er der rigelig dokumentation for (ordet "sundhedsvæsen" er misvisende). De vigtigste deltagere foruden Lægemiddelindustriforeningen er:

a) Patientforeningerne og især de ansatte
Patientforeningernes økonomi er fuldstændig afhængig af tilskud og annoncer i medlemsbladene fra medicinalindustrien. De ansatte i patientforeningerne er helt på det rene med, hvem der betaler deres løn, og at artikler om helbredelse ved hjælp af kostændringer, urter, akupunktur og andre seriøse alternative behandlinger ikke er i medicinalindustriens interesse. Det afspejler medlemsbladenes redaktionelle linie da sædvanligvis også. Man bider ikke den hånd der giver maden.

b) Læger, apotekere og seruminstituttet
Lægeuddannelsen er i høj grad rettet mod brug af syntetisk medicin. Og efteruddannelsen styres suverænt af medicinalindustriens gratis kurser. Hvis lægerne skal have viden om den mere seriøse del af den alternative behandling sker det for egen regning.

Der er meget store økonomiske interesser på spil for lægerne og seruminstituttet ved M.E.R.-vaccinen (mæslinger, fåresyge og røde hunde). Lægerne oplyser sædvanligvis ikke forældrene om evt. bivirkninger og risici ved vaccination (Mette Albrechtsen og Else Jensen: Vaccinationer) Den udleverede folder er ensidigt for M.E.R. vaccination.

c) Hospitaler, universiteter og forskere
Sundhedsstyrelsens godkendelselsprocedure for nye medikamenter er vigtig. Lægemiddelstyrelsen er opgavehonoreret af medicinalindustrien. Det mest kendte eksempel på sammenfaldende interesser, er godkendelselsproceduren ved Lundbecks Viacrapille (DR P1)

d) Sundhedsstyrelsen
Forskningen er helt domineret af penge fra medicinalindustrien. Hospitalernes indkøbspolitik af medicin og forskningsafhængighed er uigennemsigtig. I 1998 kunne en uafhængig konsulent reducere 60 af amternes medicinudgifter (DR P1) Konsulentfirmaet i Århus blev hurtigt uden arbejde. De nævnte eksempler er fra DR i 1999. Listen kunne være meget længere.

e) Medier og politikere
De trykte medier viser ikke den store interesse for magtrukturerne og økonomien i sygdomsvæsnet. Der kommer enkeltstående sager frem. Klampehuggere både blandt læger og alternative behandlere hænges ud. Men de fleste læger er samvittighedsfulde og arbejder ud fra de normer, der er i lægeuddannelsen. Det er skævheden i retning af syntetisk medicin, der umuliggør en afbalanceret sundhedspolitik.

Politikerne bliver enten fjerne i blikket eller reagerer aggressivt, hvis man siger at medicinalindustrien indirekte styrer sundhedpolitikken i retning af en sygdomspolitik. Det er jo et stort eksporterhverv og så er der de store magtfulde patientforeninger at tage hensyn til.


Advarselslamperne har ellers blinket længe. En stor del af befolkningen er overfølsomme eller har allergi. Et forstadie til mere alvorlige sygdomme. Mange kan ikke føre slægten videre på en naturlig måde. Få spørger om årsagen, problemerne løses ved teknologi.

I England arbejder læger og ernæringsvejledere sammen om problemerne ved ufrugtbarhed med gode resultater styret af Forsight-gruppen (Berlinda Barnes: "På vej med livskraftige børn") At mange engelske hospitaler har ansat homøopater og akupunktører burde også mane til eftertanke.

Bag den danske sygdomspolitik sidder Lægemiddelindustriforeningen og trækker i trådene. Da bogen "Medicinens Mafia" blev omtalt i P1 på udgivelselsdagen, sendte Lægemiddelindustriforeningen en taxi efter 3 eksemplarer 10 minutter efter udsendelsens afslutning. De skulle naturligvis være orienteret og reagerede professionelt. Det er naturligvis helt legitimt, at medicinalindustrien varetager sine interesser. Men det er ikke i forbrugernes interesse, at vi har en kostbar sygdomspolitik i stedet for en fornuftig sundhedspolitik.

Kilde: Ole Bidsted, forlaget Klitrose, maj 2000. Danmark.