Danske pasjenter med lavt stoffskifte protesterer!
Les mer....