aetherblogg


"Sykdom snudde opp ned på livet mitt. På min ferd for å finne tiltak som kan bedre min egen helsesituasjon leser og eksperimenterer jeg veldig mye. Jeg har et ønske om å dele det jeg lærer og erfarer med andre, slik at det kanskje også kan hjelpe andre enn meg selv."

Det gjør det... hjelper andre! Aetherblogg...


En stor takk til Aether-bloggeren for det store arbeidet med å gjøre svært verdifull informasjon tilgjengelig for alle.