En interessant artikkel i Aftenposten om målinger og måloppnåelse i helsevesnet.
http://www.aftenposten.no/viten/A-ma...r-8050027.html
Det er også blitt populært å måle ting i helsevesenet. Vi måler blant annet lengden på ventetider, antall konsultasjoner, hvilke diagnoser som settes, og overlevelse 30 dager etter utskrivelse fra sykehus. Slikt blir det også flotte grafer og diagrammer av.

Men forteller disse målene oss om det vi gjør virker? Om formkurven går oppover eller nedover? Om det fortsatt er fremgang eller om behandlingen bør avsluttes? Eller om den nye behandlingen gir bedre resultat enn den gamle?
Det er enkle metoder han foreslår... og det burde - bare grunnlaget ble stort nok - være fint til å skille mye klint fra hvete når det gjelder behandlingseffektivitet.