Disclaimer / Ansvarsfraskrivelse / Om oss


! Opplysningene på denne nettsiden er kun ment som informasjon, og må ikke tolkes som råd eller anbefalinger, uansett om de tolkes slik, eller blir oppfattet som råd eller anbefalinger. Alle opplysninger er gitt i god tro, men uten garantier af noe slag, hverken uttrykt eller innforstått, og all bruk av opplysninger eller materiale på denne nettsiden skjer utelukkende på brukerens/gjestens eget ansvar. Opplysninger og råd på denne nettsiden kan ikke brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos, eller behandling av lege og annet helsepersonell. Opplysninger og råd på denne nettsiden kan ikke brukes for å stille diagnoser, endre medisin eller dose, eller avgjøre valg av behandling. Les mer...

! All informasjon på dette forumet er veloverveid, kildekritisk, samvittighetsfull. Likevel opfordrer vi alle som leser her ikke å ta det man leser for god fisk uten å undersøke nærmere.

! Forum for Stoffskiftesykdommer er et lærested for dem som enten selv har en stoffskiftesykdom, har barn som har en slik sykdom, er pårørende til en stoffskiftesyk, eller helsefaglig interesserte som simpelthen ønsker å lære om våre sykdommer og hvordan vi lever med dem. Denne nettsiden har ingen fagpersoner og all lesing her skjer på eget ansvar.

! På grunn av knapphet på ressurser tar vi ikke imot nye brukere.

! Forum for Stoffskiftesykdommer er en fri nettside, uavhengig av enhver form for sammenblanding med, eller i forbindelse med partipolitikk, legestanden, legemiddelindustri og pasientforeningene. Innholdet på vår nettside er preget av at forumet ble oppsøkt i hovedsak av pasienter i en mangelfull eller i en ikke tilfredsstillende behandling for sin sykdom. Pasientene, som anser seg selv som velfungerende, velbehandlet og er tilfredse med den legehjelp de mottar, de trenger ikke lese på dette forumet.