Viser søkeresultater 1 til 2 av 2
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Standard DHEA och hälsan


  DHEA-S

  Dehydroepiandrosteron (DHEA) tillverkas främst i binjurebarken genom omvandling av pregnenolon, som syntetiseras från kolesterol. Eftersom halveringstiden för DHEA är mindre än 30 minuter är över 95% av DHEA i blodet i sulfatformen DHEA-S. DHEA-S är en lätttillgänglig form av DHEA som används för produktion av östrogener och androgener i binjurarna, äggstockarna och testiklarna.

  DHEA-S är en viktig stereoid som syntetiseras av binjurarna hos fostret före födelsen. DHEA-S kan mätas vid 7-års-åldern och når sitt maximum vid cirka 25 år. Därefter minskar halterna successivt och vid 75 eller däröver återstår endast 15-20% av DHEA-topparna som finns hos ungdomar.


  DHEA-S cykliska dygnsrytm
  Trots att DHEA- och kortisolkurvorna liknar varandra, är mönstret för DHEA-S mindre klart och visar mindre månatliga variationer hos kvinnor. Variationen är däremot mer säsongsbetonad. DHEA-S-nivåerna är högre mellan höst och vinter än på våren.

  DHEA-S betydelse
  DHEA-S krävs för syntesen av testosteron, östron och östradiol. Det påverkar också omvandling av fett,
  transporterar substrater samt påverkar peroxisomförökning, mitokondriella andningskedjan, proteinsyntesen och
  sköldkörtelfunktion. DHEA-S kan spela en viktig roll när det gäller att förebygga för åldersrelaterad senilitet och neuronskada.

  DHEA-S och hälsan

  • DHEA - I en studie av råttor begränsade DHEA tryptofanhydroxilas enzymaktivitet och gav ett skydd för råttorna som utsattes för akut stress i form av ljud. Nya studier stödjer användning av DHEA-S som en biologisk indikator på stress, åldrande samt åldersrelaterade sjukdomar som neuros, depression, psykosomatiska besvär, sår i tolvfingertarmen, kolon irritabel. Eftersom DHEA-S visar stark antikortisolaktivitet kan normala DHEAS-
  nivåer indikera förmågan att hantera stress.

  REM-sömn - 500 mg DHEA gavs till 10 friska unga män. Detta resultarade i en signifikant ökning av REM
  “rapid eye movement” sömn. Nya studier visar att DHEA-S kan skydda mot nervskada och även vända
  senildemens hos Alzheimers patienter med DHEA-brist.

  DHEA minskning - sker med åren och visar sig även ha samband med nedsatt immunitet på cellnivå och högre incidens av maligna tumörer. T-celler, som skyddar kroppen för främmande ämnen, produceras i brässen. DHEA skyddar brässen från glukokortikoidpåverkad tillbakabildnng. DHEA kan också stimulera interleukin-2 (IL-2)-aktivitet samt interferon-g-produktion hos isolerade T-celler. Ett exempel på sjukdom som påverkas negativt av IL-2 brist är SLE. IL-2 brist hos T-celler i samband med låga serumhalter av DHEA har också märkts hos patienter med reumatisk artrit.

  Kosten - En vegetarisk kost stimulerar produktion av androgener som DHEA-S och testosteron. Personer
  som äter en kolhydratrik kost har oftast högre halter DHEA-S. En grupp sydafrikaner ändrade sin traditionella kost till västerländsk restaurangkost. Forskare märkte att kostförändringen resulterade i sänkt DHEA-S halt.

  Övervikt - DHEA har visat en viktminskningseffekt. Forskning har även visat att ett dagligt intag av
  1600 mg DHEA ledde till 31% viktminskning hos friska män. Studien visade också hur oralt intag sänkte
  kolesterol och LDL-C kolesterol hos yngre män. Men andra studier visar att DHEA inte har någon effekt på
  överviktiga män, varken på energiproduktion eller proteinomsättning.

  Hjärta-kärl - DHEA-S är lägre hos personer med högt blodtryck och de har en överproduktion av mineralkortikoidhormonet som är typiskt för hypertoni. Forskare vid Johns Hopkins, USA, föreslog att DHEA-S
  kan vara en viktig faktor när det gäller att begränsa utvecklingen av kranskärlsförkalkning.

  Insulin - många studier visar hur insulinaktivitet, DHEA-S-nivåer och glukoshomeostas är viktiga synergistiska faktorer när det gäller utveckling av diabetes. Insulinresistens och hyperinsulinemi upptäcks mest i samband med låga halter DHEA-S, särskilt hos män. Hos kvinnor finns insulinresistens oftast i samband med höga androgenhalter. Kvinnor med hyperglykemi och “polycystic ovarian syndrome” (PCOS) visar ofta samband mellan binjure “hypersection” samt höga halter DHEA-S och kortisol. Detta kan vara en bakomliggande orsak till utvecklingen av vuxendiabetes hos kvinnor.

  Sköldkörtelfunktion - Markant lägre DHEA-S halter mättes hos personer med hypotyreoidea.

  Mensbesvär - Eftersom DHEA-S är ett förstadium till östron och östradiol kan det spela en signifikant roll för den kvinnliga fysiologin. Kvinnor med amenorré, orsakat av högt prolaktin, försämras vid höga halter DHEA-S.

  Cancer - Epidemiologiska studier indikerar att DHEA är relaterad till vissa former av cancer. Låga halter DHEA har förknippats med ökat cancer i urinblåsan, magsäcken, prostata och lungorna. Djurstudier visar att DHEA hindrar utvecklingen av kemiskt inducerade tumörer, men att höga halter även kan öka risken för levercancer. Forskning visar att det är viktigt att behålla en normal nivå och att undvika en ökning.

  HIV och aids - DHEA hindrar virusutveckling hos djur. En studie visade att sänkta DHEA-nivåer hade ett
  samband med utveckling av aids och indikerade att DHEA tillskott kan hindra utveckling av HIV.

  Cushings syndrom - personer med höga kortisolhalter, som de man ser vid Cushings syndrom, hade lägre DHEA-S halter än kontrollerna. Trots att avlägsnande av tumören sänkte kortisolhalterna, förblev DHEA-halterna
  låga över en längre period.

  Alzheimers sjukdom - DHEA-S visar signifikant låga halter hos patienter med Alzheimers jämfört med kontrollerna.

  Sammanfattning

  DHEA-S är en av de viktigaste steroidhormonerna. Den balanserar kroppens stressrespons, ger grundsubstans för
  syntesen av könshormonerna och skyddar mot åldrande. DHEA-S-halter räknas i förhållande till ålder och kön.

  DHEA-S i förhållande till kortisol

  När förmågan att hantera stress är nedsatt, märks detta genom lågt DHEA och högt kortisol. Detta sker på grund av förändring av pregnenolonomsättningen från mineralkortikoid- och androgenvägarna till glukokortikoidvägen. Dessa förändringar leder till lägre DHEA-S i förhållande till kortisol.

  Lågt DHEA i förhållande till kortisol märktes hos patienter som genomgått operation och efter cellgiftsbehandling för maligna underlivstumörer. Detta märktes även hos patienter med anorexia. Högt DHEA i förhållande till kortisol upp-täcktes hos personer som lider av panikattacker.

  Förhållandet mellan melatonin, DHEA och kortisol

  Senare studier visar ett synergistiskt samspel mellan testosteron, DHEA, kortisol och melatonin när det gäller
  modulering av genuttryck (genetic expression) samt patogenesen av många kroniska och degenerativa
  sjukdomar som exempelvis reumatisk artrit och cancer.

  DHEA är en föregångare för testosteronproduktion. Forskare spekulerar att en av de primära funktionerna hos DHEA-S, sulfatformen av DHEA, är att binda testosteron till albumin. Detta krävs för bindning av testosteron till receptorerna och påverkar den fysiologiska responsen i hela kroppen.49 Kortisol som ju är en kraftfull antiinflammatorisk glukokortikoid, moduleras av DHEA.

  Melatonin produceras i tallkottkörteln och är ett starkt regenererande hormon som påverkar sömn, immunsystem,
  sinnesstämning, fortplantningsorgan samt har en cancerhämmande och antioxidativ effekt.

  Kilde: Scandlab
  Sist endret av Mod; 18-07-15 kl 11:40
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

 2. #2
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Sv: DHEA och hälsan

  Referenser

  1. Jusko WJ, Slaunwhite WR Jr, Aceto T Jr. Partial pharmacodynamic model for the circadian episodic secretion of cortisol in man. J Clin Endocrin Metab 1974;40:278-289.
  2. Bhagavan NV. Medical Biochemistry. Boston: Jones and Bartlett, 1992:778-779.
  3. Opstad K. Circadian rhythm of hormones is extinguished during prolonged physical stress, sleep and energy deficiency in young men. Eur J Endocrin 1994;131:56-66.
  4. Blood GW, Blood IM, Bennett S, Simpson KC, Susman EJ. Subjective anxiety measurements and cortisol responses in adults who stutter. J Speech and Hear Res 1994;37:760-768.
  5. Melamed S, Bruhis S. The effects of chronic industrial noise exposure on urinary cortisol, fatigue and rritablity: a controlled field experiment. J Occup Environ Med 1996;38(3):252-6.
  6. Croes S, Merz P, Netter P. Cortisol reaction in success and failure condition in endogenous depressed patients and controls. Psychoneuro-endocrin 1993;18:23-35.
  7. Holboer H, Grasser A, Friess T, Wiedemann K. Steroid effects on central neurons and implications for psychiatric and neurological disorders. Ann NY Acad Sci 1994;746:345-359.
  8. Sapolsky RM, Krey LC, McEwen BS. Stress down-regulates corticosterone receptors in a site-specific manner in the brain. Endocrine Rev 1994;15:233-260.
  9. Van Cauter E, Leproult R, Kupfer DJ. Effects of gender and age on the levels and circadian rhythmicity of plasma cortisol. J Clin Endocrinol Metab 1996;81(7):2468-73.
  10. Guéchot J, Lépine JP, Cohen C, Fiet J, Lempérière T, Dreux C . Simple laboratory test of neuroendocrine disturbance in depression: 11 p.m. saliva cortisol. Biol Psychiat 1987;18:1-4.
  11. Guechot J, Fiet J, Passa P, Villette JM, Gourmel B, Tabuteau F, et al. Physiological and pathological variations in saliva cortisol. Horm Res 1982;16:357-364.
  12. Galard R, Gallart JM, Catalan R, Schwartz S, Arguello JM, Castellanos JM. Salivary cortisol levels and their correlation with plasma ACTH levels in depressed patients before and after DST. Amer J Psychiat 1991;148:505-508.
  13. Goodyer I, Herbert J, Moor S, Altham P. Cortisol hypersecretion in depressed school-aged children and adolescents. Psychiat Res 1991;37:237-244.
  14. von Zerssen D, Doerr P, Emrich HM, Lund R, Pirke KM. Diurnal variation of mood and the cortisol rhythm in depression and normal states of mind. Eur Arch Psychiat Neurol Sci 1987;237:36-45.
  15. Mendlewicz J. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in chronic schizophrenia: association with clinical features. Neuropsychobiol 1992;25:1-7.
  16. Demitrack MA. Chronic fatigue syndrome: a disease of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis? [editorial] Ann Med 1994;26(1):1-5.
  17. Demitrack MA, Dale JK, Straus SE, Laue L, Listwak SJ, Kruesi MJ, et al. Evidence for impaired activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in patients with chronic fatigue syndrome. J Clin Endocrin Metab 1991;73:1224-1234.
  18. Jeffries WM. Mild adrenocorticol deficiency, chronic allergies, autoimmune disorders and the chronic fatigue syndrome: a continuation of the cortisone story. Med Hypotheses 1994;42(3):183-9.
  19. Holmes GP, Kaplan JE, Stewart JA, Hunt B, Pinsky PF, Schonberger LB. A cluster of patients with a chronic mononucleosis-like syndrome: is Epstein-Barr virus the cause? JAMA 1987;257:2297-2302.
  20. Hiemke C, Brunner R, Hammes E, Müller H, Meyer zum Büschenfelde KH, Lohse AW. Circadian variations in antigenspecific proliferation of human T lymphocytes and correlation to cortisol production. Psychoneuroendocrin 1995;20:335-342.
  21. Araneo B, Daynes R. Dehydroepiandrosterone functions as more than an antiglucocorticoid in preserving immunocompetence after thermal injury. Endocrinology 1995;136:393-401.
  22. Goulding NS and Guyre PM. Glucocorticoids, lipocortins and the immune response. Curr Opin Immunol 1993;5:108-113.
  23. Maes M, Smith R, Scharpe S. The monocyte-T-lymphocyte hypothesis of major depression. Psychoneuroendocrin 1995;20:111-116.
  24. Born J, Kern W, Bieber K, Fehm-Wolfsdorf G, Schiebe M, Fehm HL. Nighttime plasma cortisol secretion is associated with specific sleep stages. Bio Psychiat 1986;21:1415-1424.
  25. Born J, DeKloet ER, Wenz H, Kern W, Fehm HL. Gluco- and antimineralocorticoid effects on human sleep: a role of central corticosteroid receptors. Amer J Physiol 1991;260(2Pt 1):E183-E188.
  26. Anderson KE, Rosner W, Khan MS, New MI, Pang SY, Wissel PS, Kappas A . Diet-hormone interactions: protein/carbohydrate ratio alters reciprocally the plasma levels of testosterone and cortisol and their respective binding globulins in man. Life Sci 1987;40:1761-1768.
  27. Sutton JR. Hormonal and metabolic responses to exercise in subjects of high and low work capacities. Med Sci 1978;10:1-6.
  28. Hackny AC, Premo MC, McMurray RG. Influence of aerobic versus anaerobic exercise on the relationship between reproductive hormones in men. J Sports Sci 1995;13(4):305-11.
  29. Pasquali R, Anconetani B, Chattat R, Biscotti M, Spinucci G, Casimirri F, et al. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and its relationship to the autonomic nervous system in women with visceral and subcutaneous
   obesity: effects of the corticotropinreleasing factor/arginine-vasopressin test and of stress. Metabolism 1996;45(3):351-6.
  30. Ljung T, Andersson B, Bengtsson BA, Björntorp P, Mårin P. Inhibition of cortisol secretion by dexamethasone in relation to body fat distribution: a doseresponse study. Obese Res 1996;4(3):277-82.
  31. Mårin P, Darin N, Amemiya T, Andersson B, Jern S, Björntorp P. Cortisol secretion in relation to body fat distribution in obese premenopausal women. Metab 1992;41:882-886.
  32. Brindley DN. Role of glucocorticoids and fatty acids in the impairment of lipid metabolism observed in the metabolic syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19(Suppl 1):S69-75.
  33. Kirschbaum C, Strasburger CJ, Langkrar J. Attenuated cortisol response to psychological stress but not to CRH or ergometry in young habitual smokers. Pharmac Biochem and Behav 1993;44:527-531.
  34. Kirschbaum C, Wust S, Strasburger CJ. “Normal” cigarette smoking increases free cortisol in habitual smokers. Life Science 1992;50:435-442.
  35. Filipovsky J, Ducimetaere P, Eschwaege E, Richard JL, Rosselin G, Claude JR. The relationship of blood pressure with glucose, insulin, heart rate, free fatty acids and plasma cortisol levels according to degree of obesity in middle-aged men. J Hypertens 1996;14(2):229-35.
  36. Fredrickson M, Tuomisto M, Bergman-Losman B. Neuroendocrine and cardiovascular stress reactivity in middle-aged normotensive adults with parental history of cardiovascular disease. Psychophysiol 1991;28(6):656-64.
  37. Stahl F, Schnorr D, Pilz C, Dörner G. Dehydroepiandrosterone (DHEA) levels in patients with prostatic cancer, heart diseases and under surgery stress. Exp Clin Endocrin 1992;99:68-70.
  38. Tsuda K, Saikawa T, Yonemochi H, Maeda T, Shimoyama N, Hara M, et al. Electrocardiographic abnormalities in patients with Cushing’s syndrome. Jpn Heart J 1995;36(3):333-9.
  39. Donald RA, Crozier IG, Foy SG, Richards AM, Livesey JH, Ellis MJ, et al. Plasma corticotrophin releasing hormone, vasopressin, ACTH and cortisol responses to acute myocardial infarction. Clin Endocrin 1994;40:499-504.
  40. Walker BR. Abnormal glucocorticoid activity in subjects with risk factors for cardiovascular disease. Endocr Res 1996;22(4):710-708.
  41. Ferrari E, Fraschini F, Brambilla F. Hormonal circadian rhythm in eating disorders. Biol Psychiat 1990;27:1007-1020.
  42. Vierhapper H, Kiss A, Nowotny P, Wiesnagrotzki S, Monder C, Waldhausal W. Metabolism of cortisol in anorexia nervosa. Acta Endocrinol 1990;122(6):753-8.
  43. Walsh BT, Katz JL, Levin J, Kream J, Fukushima DK, Weiner H, Zumoff B. The production rate of cortisol declines during recovery from anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1981;53(1):203-5.
  44. Stoving RK, Hansen-Nord M, Hangaard J, Hagen C. Neuroendocrine disorders in anorexia nervosa–primary or secondary? Ugeskr Laeger 1996;158:7052-6.
  45. Champe PC, Harvey RA, editors. Lippincott Illustrated Reviews. Biochemistry. New York: JB Lippincott, 1992.
  46. De Feo P, Perriello G, Torlone E, Ventura MM, Fanelli C, Santeusanio F, et al. Contribution of cortisol to glucose counterre-gulation in humans. Amer J Physiol 1989;257:E35-E42.
  47. Barnes BO, Galton L. Hypothyroidism: the unsuspected illness. New York: Harper and Row, 1976:206-207.
  48. Meulenberg PM, Hofman JA. Differences between concentrations of salivary cortisol and cortisone and of free cortisol and cortisone in plasma during pregnancy and postpartum. Clin Chem 1990;36:70-75.
  49. Allolio B, Hoffmann J, Linton EA, Winkelmann W, Kusche M, Schulte HM. Diurnal salivary cortisol patterns during pregnancy and after delivery: relationship to plasma corticotrophin-releasing hormone. Clin Endocrin 1990:33:279-289.
  50. Ding JH, Sheckter CB, Drinkwater BL, Soules MR, Bremner WJ. High serum cortisol levels in exerciseassociated amenorrhea. Ann Int Med 1988;108:530-534.
  51. Bockman RS, Weinerman SA. Steroidinduced osteoporosis. Orthop Clin North Am 1990;21(1):97-107.
  52. Catargi B, Tabarin A, Basse-Cathalinat B, Ducassou D, Roger P. Development of bone mineral density after cure of Cushing’s syndrome. Ann Endocrinol 1996;57(3):203-208.
  53. Manolagas SC, Anderson DC, Lindsay R. Adrenal steroids and the development of osteoporosis in oophorectomized women. Lancet 1979;2:597.
  54. Corley PA. HIV and the cortisol connection: a feasible concept of the process of AIDS. Med Hypotheses 1995;44(6):483-9.
  55. Yamaji T, Ishibashi M, Sekihara H, Itabashi A, Yanaihara T. Serum dehydroepiandrosterone sulfate in Cushing’s syndrome. J Clin Endocrin Metab 1984;59:1164-1168.
  56. Hubl W, Taubert H, Freymann E, Meissner D, Stahl F, Dörner G. A sensitive direct enzyme immunoassay for cortisol in plasma and saliva. Exp Clin Endocrin 1984;84:63-70.
  57. Fitzgerald PA. Adrenal cortex physiology. In: Tierney Jr LM, McPhee J, Papadakis MA, editors. Current medical diagnosis and treatment. Los Altos (CA): MA Lange Publishers, 1995:982.
  58. Berdanier CD, Parente JA Jr, McIntosh MK. Is dehydroepiandrosterone an antiobesity agent? FASEB J 1993;7:414-419.
  59. Rosenfeld RS, Rosenberg BJ, Fukushima DK, Hellman L. 24-hour secretory pattern of dehydroisoandrosterone and dehydroisoandrosterone sulfate. J Clin Endocrin Metab 1975;40:850-855.
  60. Rosenfeld RS, Hellman L, Gallagher TF. Metabolism and interconversion of dehydroepiandrosterone and
   dehydroepiandrosterone sulfate. J Clin Endocrin Metab 1972;35:187-193.
  61. Vermeulen A. Adrenal androgens and aging. In: Genazzani AR, Thijssen JH, Siiteri PK, editors. Adrenal androgens. New York: Raven Press, 1980:27-42.
  62. Bonney RC, Scanlon MJ, Jones DL, Beranek PA, Reed MJ, James VH. The interrelationship between plasma 5-ene adrenal androgens in normal women. J Steroid Biochem 1984;20:1353-1355.
  63. Rotter JI, Wong L, Lifrak ET, Parker LN. A genetic component to the variation of dehydroepiandrosterone. Metab Clin Exp 1985;34:731-736.
  64. Deslypere JP, De Bishop G, Vermeulen A. Seasonal variation of plasma dehydroepiandrosterone sulfate and urinary androgen excretion in post-menopausal women. Clin Endocrinol 1983;18:25-30.
  65. Singh VB, Kalimi M, Phan TH, Boadle-Biber MC. Intracranial dehydroepiandrosterone blocks the activation of tryptophan hydroxylase in response to acute sound stress. Mol Cell Neurosci 1994;5:176-181.
  66. Namiki, M. Aged people and stress. Jap J Geriatrics 1994;31:85-95.
  67. Freiss E, Trachsel L, Guldner J, Schier T, Steiger A, Holbsboer F. DHEA administration increases rapid eye movement sleep and EEG power in the sigma frequency range. Am J Physiol 1995;268(31):E107-E113.
  68. Bologa L, Sharma J, Roberts E. Dehydroepiand- rosterone and its sulfated derivative reduce neuronal death and enhance astrocytic differentiation in brain cell cultures. J Neuro-Sci Res 1987;17:225-234.
  69. Suzuki T, Suzuki N, Engleman EG, Mizushima Y, Sakane T. Low serum levels of dehydroepiandrosterone may cause deficient IL-2 production by lymphocytes in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Clin Exp Immunol 1995;99:251-255.
  70. Maes M, Holmes E, Rogers W, Pot M. Protection from glucocorticoid induced thymic involution by dehydroepiandrosterone. Life Sci 1990;46:1627-1631.
  71. Meikle AW, et al. The presence of a dehydroepiandrosteronespecific receptor binding complex in murine T cells. Am J Med Sci 1992;303:366-371.
  72. Gordon GB, Shantz LM, Talaly P. Modulation of growth, differentiation and carcinogenesis by dehydroepiandrosterone. Adv Enzymol Regul 1987;26:255-282.
  73. Hedman M, Nilsson E, de le Torre B. Low blood and synovial fluid levels of sulpho-conjugated steroids in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 1992;10:25-30.
  74. Cutolo M, Balleari E, Giusti M, Intra E, Accardo S. Androgen replacement therapy in male patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1991;34:1-5.
  75. Hedman M, Nilsson E, de la Torre B. Low sulpho-conjugated steroid hormone levels in systemic lupus erythematosus. Clin Exp Rheumatol 1989;7:583-588.
  76. Hall GM, Perry LA, Spector TD. Depressed levels of dehydroepiandrosterone sulfate in postmenstrual women with rheumatoid arthritis but no relation with axial bone density. Ann Rheum 1993;52:211-214.
  77. Hill P, Wynder EL, Garbaczewski L, Walker AR. Effect of diet on plasma and urinary hormones in South African black men with prostatic cancer. Cancer Res 1982;42:3864-3869.
  78. Cleary MP, Zisk JF. Anti-obesity effect of two different levels of dehydroepiandrosterone in lean and obese middle-aged female zucker rats. Int J Obesity 1986;10:193-204.
  79. Gansler T, Meller S, Cleary J. Chronic administration of dehydroepiandrosterone reduces pancreatic B-cell hyperplasia and hyperinsulinemia in genetically obese zucker rats. Proc Soc Exp Biol Med 1985;180:155-162.
  80. Nestler JE, Barlascini CO, Clore JN, Blackard WG. Dehydroepiandrosterone reduces serum low density lipoprotein levels and body fat but does not alter insulin sensitivity in normal men. J Endocrin Metab 1988;66:57-61.
  81. Usiskin KS, Butterworth S, Clore JN, Arad Y, Ginsberg HN, Blackard WG.Lack of effect of dehydroepiandrosterone in obese men. Int J Obes 1990;14:457-453.
  82. Welle S, Jozefowitz R, Statt M. Failure of dehydroepiandrosterone to influence energy and protein metabolism in humans. J Endocrin Metab 1990;21:1197-1207.
  83. Nowaczynski WF, Fragachan F, Silah J, Millette B, Genest J. Further evidence of altered adrenocortical functions in hypertension: dehydroepiandrosterone secretion rate. Can J Biochem;1968;46:1031-1038.
  84. Herrington DM, Gordon GB, Achuff SC, Trejo JF, Weisman HF, Kwiterovich Jr PO, Pearson TA. Plasma dehydroepiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulfate in patients undergoing diagnostic coronary angiography. J Am Coll Cardiol 1990;16(4):862-70.
  85. Falcone T, Meltzer S, Morris D. Effect of hyperprolactinemia on the androgen response to an oral glucose load. Fertil Steril 1992;58(6):1119-1122.
  86. Nestler JE, Clore JN, Blackard WG. Dehydroepiandrosterone: the “missing link” between hyperinsulinemia and atherosclerosis? FASEB J 1992;6(12):3073-3075.
  87. Ebeling P, Stenman UH, Seppala M, Koivisto VA. Androgens and insulin resistance in type 1 diabetic men. Clin Endocrinol 1995;43(5):601-607.
  88. Han DH, Hansen PA, Chen MM, Holloszy JO. DHEA treatment reduces fat accumulation and protects against insulin resistance in male rats. J Gerontol A Biol Med Sci 1998;53(1):B19-B24.
  89. Paolisso G, Ammendola S, Rotondi M, Gambardella A, Rizzo MR, Mazziotti G, et. al. Insulin resistance and advancing age: what role for dehydroepiandrosterone sulfate? Metabolism 1997;46(11):1281-1286.
  90. Yamauchi A, Takei I, Nakamoto S, Ohashi N, Kitamura Y, Tokui, et. al. Hyperglycemia decreases
   dehyroepiandrosterone in Japanese male with impaired glucose tolerance and low insulin response. Endocr J 1996;43(3):285-290.
  91. Nestler JE, Beer NA, Jakubowicz DJ, Beer RM. Effects of a reduction in circulating insulin by metformin on serum dehydroepiandrosterone sulfate in nondiabetic men. J Clin Endocrinol Metab 1994;78(3):549-554.
  92. Buffington CK, Pourmotabbed G, Kitabchi AE. Case report: amelioration of insulin resistance in diabetes with dehydroepiandrosterone. Am J Med Sci 1993;306(5):320-324.
  93. Haffner SM, Valdez RA, Mykkanen L, Stern MP, Katz MS. Decreased testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate concentrations are associated with increased insulin and glucose concentrations in nondiabetic men. Metabolism 1994;43(5):599 603.
  94. Buffington CK, Givens JR, Kitabchi AE. Enhanced adrenocortical activity as a contributing factor to diabetes in hyperandrogenic women. Metabolism 1994;43(5):584-590.
  95. Foldes JL, et al. Dehydroepiandrosterone sulfate (DS), dehydroepiandrosterone (D) and “free” dehydroepiandrosterone (FD) in the plasma with thyroid diseases. Horm Metab Res 1983;15:623-624.
  96. Bassi F, Giusti G, Borsi L, Cattaneo S, Giannotti P, Forti G, et. al. Plasma androgens in women with hyperprolactinaemic amenorrhea. Clin Endocrin 1977;6:5-10.
  97. Gordon GB, Helzlsouer KJ, Comstock GW. Serum levels of dehydroepiandrosterone and its sulfate and the risk of developing bladder cancer. Cancer Res 1991;51(5):1366-9.
  98. Gordon GB, Helzlsouer KJ, Alberg AJ, Comstock GW. Serum levels of dehydroepiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulfate and the risk of developing gastric cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993;2(1):33-5.
  99. Stahl H, Schnorr D, Pilz C, Dorner G. Dehydroepiandrosterone (DHEA) levels in patients with prostatic cancer, heart diseases and under surgery stress. Exp Clin Endocrin 1992;99:68-70.
  100. Bhatavdekar JM, Patel DD, Chikhlikar PR, Mehta RH, Vora HH, Karelia NH, et al. Levels of circulating peptide and steroid hormones in men with lung cancer. Neoplasma 1994;41(2):101-3.


  Kilde: Scandlab
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

Lignende tråder

 1. DHEA
  Av ella i forumet DHEA
  Svar: 70
  Siste melding: 17-02-12, 07:05
 2. The DHEA Breakthrough
  Av Mod i forumet Binyre-relaterte bøker
  Svar: 0
  Siste melding: 17-09-11, 12:05
 3. Cortef og DHEA fra i dag....
  Av BeritM i forumet DHEA
  Svar: 16
  Siste melding: 05-08-10, 10:46
 4. Sv: DHEA
  Av Vigdis i forumet DHEA
  Svar: 0
  Siste melding: 20-04-10, 10:39

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn