EFSA - European Food Safety Authority publiserte i 2013 en rapport Safety of Vitamin K2 (Menaquinone).

Ifølge denne rapporten, 20 mg pr kg kroppsvekt er den høyeste trygge daglig inntak av vitamin K2, slik at verdien for en 70 kg voksen vil være til 1400 milligram (1400000 mikrogram).

Kilde: Safety of Vitamin K2 (Menaquinone) (PDF 346 KB).