Statens Legemiddelverk > Nyheter > Legemiddelmangel, avregistreringer og kvalitetssvikt

Kortvarig mangel på Liothyronin tabletter

2. mar. 2016

Det er for tiden kortvarig mangel på Liothyronin 20 mikrogram tabletter «Takeda» i Norge på grunn av produksjonsproblemer. Mangelsituasjonen er ventet å vare til begynnelsen av april 2016.

Liothyronin inneholder virkestoffet liotyronin og brukes til behandling av alle former for hypotyreose hos barn og voksne.

Statens legemiddelverk har derfor bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut liotyronin tabletter med styrke 20 mikrogram i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er gyldig inntil det markedsførte preparatet igjen kan leveres, i første omgang satt til 30. april 2016.

Les mer: Statens Legemiddelverk

Relatert: Mangel på Levaxin (3. mar. 2016)