Metylering av DNA og proteiner - både skadelig og nødvendigCellens DNA eksponeres kontinuerlig for en rekke reaktive stoffer. Mange av dem gir fra seg metylgrupper til DNAet, noe som kan ødelegge informasjonen lagret i genene, og dermed forårsake kreft. Alle organismer har derfor flere ulike mekanismer for å fjerne slike skadelige metylgrupper. Både DNA og proteiner er, på denne annen side, gjenstand for et utall nyttige, målrettede metyleringer og disse er svært viktige for å regulere genene våre. Slike metyleringer kan overføres fra en generasjon til den neste, noe som danner grunnlaget for den såkalte epigenetikken [at egenskaper kan nedarves uavhengig av gen(DNA)-sekvensen].

Blev streamet live den 29. sep. 2016. UiO Universitetsbiblioteket