Bioblikk: DNA-metylering og epigenetikk

"Bioblikk er en spalte som retter fokus på biokjemiske prosesser eller stoffer som er sentrale for helsen men som ikke får stor oppmerksomhet ellers."

For å lese hele artikkelen klikk her