Hei.
Har fått nye prøvesvar av legen. er ikke medisinert, men en vikarlege for 15 år siden var forundret over at ingen hadde sagt jeg hadde lavt stoffskifte. Vet ikke om dette stemmer med dagens svar.
TSH: 2,45 ref:0,27-4,20
FT4 : 15,1 ref: 12-22
FT3 : 4,51 ref 3.1-6,8
Anti -tpo 159 ref 0-36
I 2010 var anti-tpo 300 med ref 0-15. Jeg går på immundempende medisiner for andre sykdommer, vil dette påvirke anti-tpo?