Undersøgelse af tilfredshed med behandling og... læger

Desværre, ikke hos os, men i USA havde American Thyroid Association (ATA) engageret sig i en patientundersøgelse af tilfredshed med behandling af lavt stofskifte, og med læger. Jeg kan kun sige, at resultaterne pynter ikke på effekten af 'Den Hellige Levothyroxin' og ej heller pynter de på de behandlende lægers omdømme.

Eftersom vore skandinaviske endokrinologer nærer nærmest bundløs tillid til American Thyroid Association (ATA), og alt ATA gør og siger er Gud - kan det ikke udelukkes, at vores lægeorganisationer omsider folder ørerne ud, og begynder at lytte til syge af lavt stofskifte.

Det er nogle nye sager, gennemført og afsluttet henhodsvis i 2017 og i år - 2018, så for en gangs skyld, kan undersøgelsens resultater ikke ignoreres som værende ikke aktuelle, forældede, eller hvad vi ellers plejer at høre fra læger. Men lad mig nu hellere fortælle, hvordan det hele er startet...

Patientundersøgelsen blev tilrettelagt af programkomiteen, udpeget blandt deltagere i Symposiet om Lavt Stofskifte, afholdt i foråret 2017 på mødet arrangeret af ATA. Efterfølgende, da undersøgelsen var programmeret færdig og klar til brug, havde ATA offentliggjort den på sin hjemmeside, sendte indbydelsen til at deltage, til patienterne opført i ATA's database, tillige med at også flere patientgrupper lagde deres hjemmesider til, for at informere deres brugere om muligheden for at deltage. Resultatet blev, at over 12.000 patienter behandlet for lavt stofskifte deltog og udfyldte de mange spørgeskemaer.

Dernæst blev data bearbejdet og overdraget til programkomiteen for nærmere granskning og konklusion. Programkomiteen består af de 'tunge' eksperter i lavt stofskifte. Af i alt kommiteens tolv medlemmer, de otte er medlemmer af ATA mens to er medlemmer af British Thyroid Association.

 1. Sarah J. Peterson
  Division of Endocrinology and Metabolism, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois.
  ---
 2. Anne R. Cappola
  Division of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, US.
  ---
 3. M. Regina Castro
  Division of Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, US.
  ---
 4. Colin M. Dayan
  Thyroid Research Group, Systems Immunity Research Institute, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, United Kingdom.
  ---
 5. Allan P. Farwell
  Division of Endocrinology, Diabetes and Nutrition, Boston Medical Center/Boston University, Boston, Massachusetts, US.
  ---
 6. James V. Hennessey
  Division of Endocrinology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts, US.
  ---
 7. Peter A. Kopp
  Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois, US.
  ---
 8. Douglas S. Ross
  Thyroid Associates, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts, US.
  ---
 9. Mary H. Samuels
  Oregon Clinical and Translational Research Institute, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, US.
  ---
  Anna M. Sawka
  University Health Network and University of Toronto, Toronto, Canada.
  ---
 10. Peter N. Taylor
  Thyroid Research Group, Systems Immunity Research Institute, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, United Kingdom.
  ---
 11. Jacqueline Jonklaas
  Division of Endocrinology, Georgetown University, Washington, DC, US.
  ---
 12. Antonio C. Bianco
  Division of Endocrinology and Metabolism, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois, US.


I begyndelsen af 2018 publicerede komiteen en kortere version af forskingsartiklen udarbejdet på baggrund af undersøgelsens resultater. To måneder senere, i juni 2018 blev den egentlige version af forskningsartiklen publiceret i tidsskriftet 'Thyroid' 2018 Jun;28(6):707-721.Renset for statistiske termer og tal, lyder artiklens abstract nogenlunde således:

BAGGRUND:
Omtrent 15% flere patienter i monobehandling med syntetisk levothyroxin (LT4), rapporterer nedsat livskvalitet sammenlignet med patienter behandlet med andre lægemidler. Dette kunne forklares med andre diagnoser, der uafhængigt påvirker livskvaliteten og komplicerer bestemmelsen af årsagssammenhæng.

Denne undersøgelse forsøgte at indkredse grundlaget for reduceret livskvalitet hos lavt stofskifte patienter, og at tilvejebringe data til diskussion ved et symposium om lavt stofskifte.

METODER:
En online spørgeundersøgelse for lavt stofskifte patienter blev offentliggjort på American Thyroid Association's hjemmeside og videreformidlet til flere patientgrupper. Deltagerne blev bedt om at vurdere deres tilfredshed med deres behandling af lavt stofskifte og deres behandlende læge. De blev også bedt om at vurdere deres personlige opfattelse af lægernes viden om tilgængelige behandlinger, behov for nye behandlinger samt sygdommens indvirkning på livskvalitet i en skala fra 1-10.

Deltagerne skulle oplyse hvilken behandling de modtog, kategoriseret som enten monobehandling med syntetisk T4, kombinationsbehandling T4 + T3, eller Desiccated Thyroid Extract (DTE = 'naturthyroid') - lige som de også skulle oplyse deres køn, alder, årsag til lavt stofskifte, behandlingsvarighed, andre diagnoser samt arten og forekomsten af deres symptomer.

RESULTATER:
I alt 12.146 deltagere fuldførte undersøgelsen. Den totale grad af tilfredshed var 5. Blandt deltagere i DTE-behandlingsgruppen ('naturthyroid') uden selvrapporteret depression, stressorer eller andre medicinske tilstande - graden af tilfredshed med behandlingen var 7, sammenlignet med grupper i syntetisk T4- og T4+T3-behandling.

Samtidig udviste 'syntetisk T4-behandlingsgruppen' den laveste tilfredshed på 5, mens i kombinationsbehandlingsgruppen T4+T3 den gennemsnitlig grad af tilfredshed med behandlingen var 6.

Desuden deltagere i behandling med DTE ('naturthyroid') rapporterede færre symptomer som vægtstigning, træthed, energiløshed, træthed, humørsvingninger eller dårlig hukommelse - sammenlignet med deltagere i syntetisk monobehandling med T4, eller i kombinationsbehandling med T4+T3.

KONKLUSION:
En andel af patienter der lider af lavt stofskifte er ikke tilfredse med deres nuværende behandling eller deres læger.

Højere tilfredshed med både behandlingen og lægerne er rapporteret af patienter i behandling med DTE ('naturthyroid').

Idet undersøgelsen var ikke designet til at kunne frembringe en konkret forklaring på denne observation [patienternes større tilfredshed med DTE-behandlingen og de med DTE behandlende læger/red.], bør fremtidige studier undersøge, om tilfredsheden med DTE ('naturthyroid') er relateret til [bedre] T3-niveauer, eller til andre uidentificerede årsager.

SLUTHvad sker der næst mon?

Lysner det for os, eller?