Nedenstående klagebrev blev sendt anonymt til min danske hjemmeside via kontakformularen for nogle uger siden. Afsenderen skrev at selv om klagen ikke var skrevet af ham/hende, burde den dog fortælles videre som eksempel på den behandling, stofskiftepatienterne, eller nogle stofskiftepatienter risikerer at udsættes for, når de benytter de normale kanaler indenfor det danske sundhedsvæsen.

Ganske vist skrev vedkommende, at han/hun havde anonymiseret klagen, men for at være helt på den sikre side - har jeg selv ændret alt der bare ligner personlige oplysninger inkl. datoer o.s.v Så vidt jeg kunne opklare - hverken nogen af danske læger, eller blot nogen indbyggere i Danmark bærer navnet 'Vilhelm Moransen', så både klageren og 'overlægen' er hermed sikret fuldstændig anonymitet.Til Rette Myndighed i Sundhedsvæsenet

Sted: En By i Danmark, 2016

Klage over Vilhelm Moransen, overlæge på Endokrinologisk Ambulatorium, Universitetshospital En By i Danmark.

Vedr.: Vedr. min konsultation hos Vilhelm Moransen mandag d.19/09-2016 kl. 09:40-10:00, efter henvisning fra egen praktiserende læge.

Min klage retter sig mod:
- At Vilhelm Moransen optrådte utilstedeligt og uprofessionelt gennem hele konsultationen.
- At Vilhelm Moransen fremsatte faktuelt forkerte udsagn om behandling af lavt stofskifte med Thyreoid eller syntetisk medicin, Eltroxin.
- At Vilhelm Moransen på intet tidspunkt undersøgte mig, spurgte til mine symptomer eller årsagerne til min henvisning.


Konsultationen

Vilhelm Moransens dagsorden var tydelig fra start til slut: at kritisere, at en anden læge havde sat mig i behandling med den naturlige stofskiftemedicin Thyreoid. Vilhelm Moransen fandt dette fuldstændigt uacceptabelt, fordi den udskrivende læge ikke er uddannet endokrinolog, hvilket han påpegede flere gange uagtet at enhver læge i Danmark er berettiget til at udskrive og behandle med det naturlige stofskiftehormon Thyreoid.

Citat Vilhelm Moransen: “Det at starte sådan en behandling (Thyreoid), uden at have gjort andet inden, af en læge der ikke er endokrinolog, det er på grænsen til kvaksalveri”. Citat Vilhelm Moransen: “Måden det her er sat i værk på, det er kvaksalveri”.

Vilhelm Moransen konkluderer, at der ikke er gjort noget andet inden, uden at have nogen som helst viden herom og anklager samtidigt en anden læge for kvaksalveri. Det finder jeg dybt problematisk og krænkende.

Den resterende del af konsultationen brugte Vilhelm Moransen på at udtrykke yderligere kritik af behandling med Thyreoid. Jeg oplevede, at disse udsagn skulle tjene som skræmmebillede, med henblik på at få mig til at vælge syntetisk medicin, Eltroxin, i stedet for Thyreoid.

Han udtalte bl.a. at jeg risikerer at få den autoimmune sygdom Hashimotos Thyroiditis, hvis jeg anvender naturligt stofskiftehormon Thyreoid i stedet for den syntetiske medicin Eltroxin.

Citat Vilhelm Moransen: “Thyreoid udløser et antigenrespons, som over tid formentlig vil få dit Anti-TPO til at stige, fordi man får noget som er artsfremmed fra gris”. Jeg udbeder mig venligst dokumentation for denne påstand, såfremt den fastholdes.

Herefter udtalte Vilhelm Moransen, at Thyreoid er giftigt: Citat Vilhelm Moransen: “Man har produceret syntetisk (stofskiftemedicin) i masser af år og det er ugiftigt, det er Thyreoid IKKE.” Jeg udbeder mig venligst dokumentationen for denne påstand, såfremt den fastholdes.

Endelig udtalte Vilhelm Moransen, at behandling med Thyreoid kan være farligt for mig. Citat Vilhelm Moransen: ”Thyreoid, fordi der er mere T3 end T4, risikerer at give dig en farlig tilstand”. Jeg udbeder mig venligst dokumentationen for denne påstand, såfremt den fastholdes.

Vilhelm Moransen konkluderede, som nævnt, uden at have undersøgt mig, at jeg ikke er syg af for lavt stofskifte. Citat Vilhelm Moransen: ”Det er en fejlslutning, at du er syg af stofskiftet”.

Til slut udtalte Vilhelm Moransen om mit ønske om at blive behandlet med Thyreoid: Citat Vilhelm Moransen: “Hvis man alligevel selv bestemmer hvordan man vil behandles, så er der ingen grund til at snakke med mig”.

Da Vilhelm Moransen på intet tidspunkt havde spurgt til mine symptomer indtil da og ikke viste interesse for at undersøge mig, valgte jeg at afbryde konsultationen. Jeg kunne konkludere, at konsultationen ikke handlede om at undersøge mig, men om at Vilhelm Moransen fik fremført sin egen dagsorden og sine egne holdninger.

Baggrund

Jeg har gennem længere tid via min praktiserende læge og en privat læge været opmærksom på, at mit stofskiftetal TSH har været lidt for højt. Hertil har det vist sig at mine øvrige stofskiftetal ligger i den lave ende og dermed peger på et for lavt stofskifte. Dette er dokumenteret ad flere omgange via blodprøver. Men mest af alt har jeg haft mange symptomer som peger på lavt stofskifte, som blev gradvist værre efter en fødsel i 2011.

Da jeg er i familie med to personer i behandling med syntetisk T4-hormon gennem en længere årrække, og begge mine slægtninge tåler dette lægemiddel så ringe, at de slet ikke er i stand til at varetage et arbejde, har jeg ved selvstudie sat mig ind i andre mulige behandlingsformer. Dette har ført til, at efter flere konsultationer ved egen læge samt privat læge, er jeg startet på receptpligtig medicinsk behandling af lavt stofskifte med Thyreoid, magistrelt fremstillet af Glostrup Apotek.

Efter samtale med egen læge, var mit og min praktiserende læges ønske med henvisningen, at Endokrinologisk Ambulatorium ville overtage min behandling med Thyreoid og følge mig med blodprøver. Derfor var dette ønske nedskrevet i henvisningen fra min praktiserende læge.

Sammenfatning

Under konsultationen følte jeg mig på intet tidspunkt behandlet ordentligt endsige undersøgt. Konsultationen bar præg af, at Vilhelm Moransen havde sin helt egen dagsorden og en forudindtaget mening om min tilstand og min påbegyndte behandling. Der blev således på intet tidspunkt spurgt til mine symptomer eller det historiske forløb forud for min behandling.

Der blev ej heller spurgt til hvilke tiltag, jeg selv har iværksat eller baggrunden for disse. Uagtet Vilhelm Moransens holdning til min sygdom/ikke-sygdom finder jeg hans opførsel fuldstændig utilstedelig. Derudover føler jeg mig stærkt krænket over, at Vilhelm Moransen kan udtale at “....det er en fejlslutning at du er syg af stofskiftet” uden at have undersøgt mig på nogen måde. Jeg følte mig derfor hverken imødekommet eller taget alvorligt.

Uden at have spurgt ind til ovenstående brugte Vilhelm Moransen meget af konsultationen på at anklage en anden læge for kvaksalveri. Min privatlæge har iværksat en behandling med Thyreoid på baggrund af resultaterne af blodprøver taget af egen læge, og denne behandling er fuldt ud lovlig og forsvarlig, samt en behandling som enhver læge er berettiget til at kunne iværksætte.

Jeg har forståelse for, at Vilhelm Moransen personligt kan føle sig krænket over, at jeg har foregrebet et behandlingsforløb, men jeg finder det helt utilstedeligt at dyrebar konsultationstid overhovedet skal bruges på at anklage en anden læge for kvaksalveri, i særdeleshed fordi grundlaget for denne beskyldning er helt og aldeles grundløs. Og utilstedeligt, at en speciallæge kan have så stort behov for at hævde sig og skælde ud, at det ophæver hans lægefaglig interesse for, og pligt til at undersøge patienten.

Jeg finder det uacceptabelt, at Vilhelm Moransen i sin egenskab af højtuddannet speciallæge fremsætter udokumenterede og meget kritiske påstande om een slags medicin for at fremme brugen af en anden slags medicin, i dette tilfælde Eltroxin.
Jeg er vidende om, at Vilhelm Moransen anvender Thyreoid i behandlingen af nogle patienter behandlet på en privatklinik, hvorfor hans negative adfærd og udsagn undrer så meget desto mere.

Min Journal

Da jeg kom hjem ringede jeg til universitetshospitalet og bad om en udskrift af min journal for denne konsultation, da jeg ville sikre mig, at Vilhelm Moransen beskrev konsultationen i overensstemmelse med det faktiske forløb. Jeg kan se, at Vilhelm Moransen har gjort sig umage for at fremstille konsultationen og sin egen optræden anderledes end den i virkeligheden forløb.

Han skriver : “Patienten har fået påvist marginalt forhøjet TSH ved 6,26 for cirka 1 år siden. Senere målinger uden behandling målt omkring middagstid har netop været i normalområdet”.

Dette er en fejlagtig oplysning, da mit TSH senest blev målt til 6,26 d. 8/7 2016, så det er ikke en 1 år gammel måling. Desuden har jeg fået målt TSH 6,12 d.11/02-2015 og TSH 5,75 d.17/12-2015. Alle disse målinger ligger over referenceværdierne.

Vilhelm Moransen skriver: “Medicinen er udskrevet af praktiserende læge...og denne har ikke planlagt opfølgning af patienten.” Dette er ren opdigtning og ikke en oplysning Vilhelm Moransen har fået af mig, da det ikke er sandt.

Vilhelm Moransen skriver: “Patienten har ikke dysteroid øjensymptomer eller struma.” Vilhelm Moransen har på intet tidspunkt undersøgt min skjoldbruskkirtel, mærket mig på halsen eller spurgt til symptomer herfra. Jeg kan oplyse, at min skjoldbruskkirtel ofte er hævet.

Vilhelm Moransen skriver: ”Samtalen udvikler sig herefter mærkværdigt, idet patienten ikke synes lydhør over for mine reservationer omkring diagnose og behandlingsindikationer, og på den baggrund forlader patienten konsultationen højlydt utilfreds.”

Det er mærkværdigt, at Vilhelm Moransen kan have reservationer omkring diagnose, uden at have undersøgt mig. Desuden er det mig ligeledes uforståeligt, hvordan Vilhelm Moransen kan have reservationer omkring behandlingsindikationer, når han ikke har undersøgt mig og spurgt til symptomer.

Jeg må bestemt pointere, at jeg ikke på nogen måde var højlydt, da jeg forlod konsultationen, men at jeg derimod sagde til Vilhelm Moransen, at jeg på baggrund af hans udtalelser under konsultationen ikke mente at have mere at tale med ham om.

Hvis der skulle herske nogen tvivl om, hvad Vilhelm Moransen har udtalt og hvordan, stiller jeg gerne en lyddoptagelse til rådighed.

Jeg håber, at denne klage kan føre til en uforbeholden undskyldning og en ny konsultation hos en endokrinolog åben for Thyreoid-behandling, og at andre patienter ikke skal udsættes for samme behandling i fremtiden.


Med venlig hilsen

Patient XX
En By i Danmark
Efterskrift:

Jeg ved desværre ikke, hvordan sagen endte for for patienten bag klagen - om han/hun fik en 'erstatnings-konsultation', eller om klagen medførte konsekvenser for overlæge 'Moransen'. Personligt har jeg dog ingen illusioner - overlæge 'Moransen' fortsætter som intet er hændt, patienten er sandsynligvis overladt til sin egen opfindsomhed, eller er i tvangsbehandling med Eltroxin og muligvis endda på offentlig forsørgelse.

Er der nogen der kan genkende beskrivelsen, og ved hvordan denne sag endte for patienten - venligst skriv til forummet og fortæl, hvordan han/hun har det i dag. Enhver kan selv bestemme graden af sin anonymitet ved at benytte forummets kontaktformular.