høyt stoffskifte som har kommet etter fødsel,og man har ikke antistoffer
ønsker å høre erfaringer om man blir helt bra etterpå