Omvendt diabetes?
Ikke- diabetisk lavt blodsukker med for mye insulin kan være vanskelig å identifisere som et stoffskifteproblem.

Ann-Mari Kiil - 11.9.2007 kl 13:24
Hypoglykemi
Hypoglykemi kan kjennetegnes ved symptomer fra det indre vegetative nervesystem som; indre uro, angst, hjertebank, svakhetsfølelse, skjelving, svettetokter og sultfølelse. Dersom blodsukkeret faller ytterliger kan symptomer fra sentralnervesystemet dukke opp i form av; hodepine, irritasjon, tretthet, svekket konsentrasjon og synsforstyrrelser. Dersom dette ikke behandles kan man få endret atferd, sløvhet, sinnsforvirring, kramper og bevisstløshet. Disse symptomer har oftge ledet til misforståelser mellom pasient og lege, fordi man kan ha bare et par symptomer som igjen kan skyldes stress, psykiske eller mindre alvorlige fysiske plager.

Viktig med vitaminer og mineraler
Sukkerstoffskiftet blir styrt av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Hvis vi mangler noen av disse vil man som regel få lyst på mat som inneholder disse stoffene. Men sukker er et unntak. Hvis vi mangler energi i cellene vil vi føle trang til mer sukker enten blodet inneholder for mye - eller for lite sukker. Hvis da sukkerforbrenningen er svekket som følge av mangel på krom, magnesium, kalium eller sink, vil vi tape enda mer av disse mineralene gjennom nyrene dersom vi har et høyt sukkerinnhold i kostholdet vårt. Hvis den biologiske balansen ikke blir gjenopprettet, forverres den onde sirkelen og det kan ende med at sukkerforbrenningen bryter sammen, og resultatet blir da diabetes 2 ( såkalt aldersdiabetes).

Krom og søthunger
Krom et livsviktig sporstoff. inngår som en viktig del av den så kalte glucose- toleransefaktoren som har betydning for normal sukkerforrenning og er hjelpemiddel for sukkerets insulintransport inn gjennom celleveggen. Dersom du spiser sukker og karbohydrater ofte, skilles krom ut fra urinen og du kommer lett inn i en ond sirkel med ny søthunger pga krommangel. Er du trett, slapp og sukkravhengig? Da kan det hende du mangler mineraler - og spesielt krom. Krom kan fjerne søthungeren på bare få uker.


Spis ofte og regelmessig
Spiser du ofte og regelmessig vil du også holde blodsukkeret stabilt. Du unngår å få sukkerhunger når blodsukkeret er stabilt. Ã… spise ca hver 3 time er en god ide. Still mobilen eller klokken til hver tredje time. Da lærer du deg måltidsintervallene. Ekstra krom og vitamin mineraltilskudd som innvirker på sukkerstoffskiftet anbefales dessuten i kostholdet. Det kan nevnes at mangel på B -vitaminer kan øke risikoen for komplikasjoner i nervesystemet. Dersom de vitaminene og mineralene man tar, ikke virker i løpet av 2-3 mnd, kan en fullblodsanalyse være til hjelp.

Tren regelmessig
I musklene finnes en rekke " forbrenningsovner" og de kan delvis erstatte den viktige forbrenningsovnen bukspyttkjertelen som er blitt ødelagt hos diabetes 1 pasienter ( isulinkrevende pasienter). Trening er dessuten viktig og god forebygging for alle mennesker. Det er en forutsetning at man belaster musklene noenlunde likt hver dag. Ved å trene regelmessig vil man kunne unngå forsuring av kroppen. Dette er spesielt viktig for diabetes 1, fordi det kan øke risikoen for komplikasjoner

Gå til legen
Har du noen av ovenstående symptomene og er usikker på hva årsaken er, kan du gå til legen og be om å få tatt blodprøver som et ledd i en helseundersøkelse. Legen vil da kunne etter å ha fått resultatet av blodprøven vurdere om du trenger en sukkerbelastning. Sukkerbelastningen foretas ved å innta flytende glukose på fastende mage. Etter et par timer foretaes en ny blodprøve som sendes inn til vurdering. Legen vil da vite mer om hvordan forholdet mellom insulinet og blodsukkeret er i ditt tilfelle.

Kilde: Vitaminrevolusjonen, Knut T. Flytlie, Vitaminguiden, Earl