Som dere vet har jeg anket saken min helt til trygderetten, som er det høyeste innen trygdesystemet - og fått avslag.

Er det mulig at flere går sammen ?