Side 3 av 7 Først 12345 ... Siste
Viser søkeresultater 21 til 30 av 65
 1. #21
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  74
  Meldinger
  490

  Standard

  Det er flott Merete.
  Og nora, jeg syns ideen om å få laget dette på Norsk Apotek er glimrende og jeg er med. Har ikke hatt så god tid i det siste, men det endrer seg snart.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 2. #22
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,332

  Standard

  Her er det som står på hypomaarniethappy-siden:
  http://www.hypomaarniethappy.nl/thyreoidum.htm

  Man kan kjøre det gjennom babelfish http://babelfish.altavista.com/tr velg nederlandsk til engelsk

  nora

 3. #23
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  74
  Meldinger
  490

  Standard

  Hvordan gjør du det nora ?
  Jeg får ikke merket og kopiert.
  Tenkte å kopiere det over til babelfish.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 4. #24
  Medlem siden
  Apr 2005
  Sted
  Hordaland
  Alder
  59
  Meldinger
  802

  Standard

  Du kan lime inn adressen til den nederlandske nettsiden på Babelfish - det er en egen boks for det under den store tekstboksen. Men det blir ganske kaudervelsk... Sånne programmer er ikke veldig gode på setningsoppbygging!

 5. #25
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  74
  Meldinger
  490

  Standard

  Takk for den kris - jeg er gans hooploos - så ikke den engang.
  Hue mitt kan jo egentlig bare bli bedre vel ?
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 6. #26
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,332

  Standard

  jeg fikk ikke merket og kopiert heller.
  Men å lese hele siden via URL går bra.

  Hvis man VIL kopiere siden så kan man gå om rediger-knappen og åpne i .txt og man får opp en txt-dokument som man kan lime inn i et nytt txt-dokument. Man tar vekk koden som hindrer en å merke og kopiere, antageligvis
  <body ondragstart="return false">
  <body onselectstart="return false">
  og lukke dokumentet, så endrer man endelsen på dokumentet fra .txt til .html og åpner. Man skulle så kunne merke og kopiere .

  Nei det var ennå lettere.
  Bare velg rediger, med notepad, ta vekk de to tingene, lagre som i mine dokumenter et sted man finner det, og det lagres som html. Da kunne jeg merke og lime inn i babelfish.
  Thyreoïdum
  Erstatter denne med en bedre:
  Nå har jeg fått ordentlig oversettelse fra about .com forumet, lydibeau laget den:
  Date: 2005-06-28T22:13:52

  Animal thyroid gland hormone for humans is mainly supplied as dried and powdered porcine thyroid gland. For animal thyroid gland hormone the term ‘natural’ is frequently used, from the idea of natural = good. This, however, tells nothing about quality, origin and composition of the above thyroid gland powder. In the Netherlands, animal thyroid gland powder has already been used for a long time in the treatment of hypothyroidism.

  Thyranon (in 1987) have withdrawn from the market the trade-mark named thyroid gland powder Organon, beside the American Armour Thyroid in the Netherlands has been used there wrongly? labeled unlabeled (no brandname)(merkloos?) thyroid gland powder under the name thyreoïdum. There is no Dutch producer of thyroid gland powder, the thyreoïdum originates from the company Biofac in Kastrup, Denmark. Thyreoïdum is introduced into the Netherlands by BUFA/Fagron, importers of pharmaceutical products. This raw material is sold by means of the pharmaceutical trade, such as Brocacef and OPG, to apothecaries. Zi-nummer (formerly Knmp-nummer) of Biofac-thyreoïdum are 90000039,5 zeros therefore).

  Thyreoïdum is a good alternative for Armour Thyroid because this latter one is only available with difficulty. Each apothecary could already order thyreoïdum as a raw material via the wholesale trade, to make capsules out of it, but since mid-March thyreoïdum has been, of course on prescription, and only as tablets. It concerns divisible tablets of 0.057 g (57 milligram). They are brought on the market by:

  Fagron Farmaceuticals BV.
  Hoogeveenenweg 210
  2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
  Tel 0180 331133
  Fax 0180 331111

  The thyreoïdum tablets are not re-imbursed at this moment by most of the health insurance funds! This is of course a very bad matter. “Hypo but not happy” will undertake to do something here.

  The proportion T4/T3 in thyreoïdum can vary of 2.3 : 1 up to 3.8 : 1, dependent on the batch. Within one batch of thyroid gland powder, the composition is constant. Thyroid gland powders in Europe must satisfy the so-called Pharmacopeia. This is a collection pharmacological standards, meant to monitor the quality of medicines. Thus, besides the European Pharmacopia several others exist (German, French...). Also, there are American Pharmacopeia (United States Pharmacopeia, USP).

  Danish thyreoïdum satisfies the USP-standard. The most important objection of many doctors against the use of animal thyroid gland hormone applies to so-called 'instability': the quantities of T4 and T3 in thyroid gland powder would be divergent from that expected.

  Investigation(as in asking around among patients) learns however that most of the users see nothing wrong with this aspect.

  It can be individually stipulated at what ratio of T4:T3 people feel themselves optimally treated for hypothyroidism.

  In the Netherlands every supplier of thyroid gland powder provides an analysis report.

  The importer checks these analyses on the basis of random samples in it’s own laboratories. For each batch of thyroid gland powder the proportions of T4-T3 are calculated and quality is screened before provision to pharmacies.

  This way, it can examine what proportions are then used in practice. Bad experiences with dessicated thyroid gland powder in the past, arise generally from inaccurate analysis and dosing. There are still no laboratory techniques with which required measurements could be carried out.

  Appendices

  analysis reports of Thyreoïdum:

  analysis 1 and analysis 2

  'conversion table' of grains to microgram
  *)encloses Correct encloses is bijsluiter)/bijsluiter of thyreoïdum *)

  It is already stated that people with hypothyroidism remain under-dosed, according to the emphatic statements of the pharmaceutical manufacturers.

  Forest Pharmaceuticals, responsible for the 'conversion table', state that the functioning of 1 grain Armour Thyroid is similar to 100 mcg T4.

  Experience teaches that this is somewhat on the tight side. Also a simple ‘rack’ sum shows this:

  The biological functioning of T3 is commonly considered to be 4 x stronger than those of T4. One grain Armour Thyroid contain 38 mcg T4 + 9 mcg T3 = 38 + 4 x 9 = 74 mcg T4...

  For this reason it is more correct to state that the functioning of 1 grain Armour Thyroid is more likely similar to the range 74 ~ 100 mcg T4.
  nora

 7. #27
  nn Gjest

  Standard Merete, fradrag på skatten osv.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anonymous
  Hvis jeg legger sammen Armour, Hydrocortone,magnesium og selen....så ligger månedlige utgifter på ca. 600 kr. Det er ikke nok til å få særlige fradrag via skatten, men nå går jeg til krig mot trygdeetaten...igjen. Sist gang(2 1/2 år siden) hadde jeg ikke krefter til å fortsette etter første avslag, men det har jeg nå

  Merete

  Det finnes en paragraf i Trygdeloven, som ingen på Trygdekontoret opplyser om, som tilsier at man kan få dekket helseutgifter som ellers ikke dekkes!

  ------------------------------------------------------

  Trygdelove § 5-22. Bidrag til spesielle formål

  Trygden kan yte bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter denne loven eller andre lover.

  Departementet gir forskrifter om ytelse av bidrag.

  ------------------------------------------------------

  Jeg ville henvist til denne paragrafen, og krevd medisinen dekket! Tross alt, sykdommen i seg selv er "godkjent for blå resept", så Trygdeetaten skal ha meget gode argumenter for å avslå en søknad i henhold til § 5-22.

 8. #28
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  74
  Meldinger
  490

  Standard

  Skulle ønske det virkelig var slik jeg - nn Gjest.
  Det er det bare ikke i praksis.
  Jeg får ikke refundert hverken etter 5-14 eller 5-22.
  Jeg har anket avslaget tre ganger. Nå er det anket inn for Trygderetten.
  Dit er det IKKE mulig å anke 5-22, det har Sosial og Helsedepartementet bestemt i §21-12 sjette ledd. Fine greier ?
  Men jeg har nå anket 5-14 da - uten håp forøvrig.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 9. #29
  Medlem siden
  Mar 2005
  Sted
  Akershus
  Meldinger
  5,332

  Standard

  Jeg tror at trykdevesenet tror at kombinasjonsbehandlig med t4 pluss t3 ikke dekkes siden de klagde på at Armour inneholdt to stoffer. Kanskje. De kan være utrolig firkanta noen ganger.
  I england får de som ikke har neon effekt av L-thyroxin, dekket Armour. Bare fordi det virket for dem og ikke L-thyroxin.

  Og så forteller ikke trygdevesenet hva avslagsgrunnen kommer til å være, slik at man kan komme med litteratur og dokumentasjon til dem ang. det det gjelder....

  Går det an å be om time med en saksbehandler med formål å få avklart hve de leggger til grunn?

  Jeg synes det også kan være interessant med det danske/ hollandske thyreoidum. Mye billiger og virker bra.
  Og hvis et apotek i Norge lager det så er det automatisk godkjent.

  Hmm.
  fant noe når jeg surtfet i rundskrivene på trygdeetaten.
  I rundskrivet som heter viktige legemidler står det noe kryptisk:

  "Sammensatte preparater
  [Endret 3/03]

  Sammensatte preparater kan bare inneholde virkestoff som hører inn under undergruppene (bokstavene) i det aktuelle sykdomspunkt i preparatlisten, og må ikke inneholde mer enn ett virkestoff fra hver undergruppe. I punkt 31 er det gjort unntak fra dette.
  http://rundskriv.trygdeetaten.no/rtv...tm&f=templates

  lenger ned heter det:"Særlige grunner [Endret 7/03]

  Det antas å foreligge særlig grunn for å behandle medlemmet med andre preparater enn de forhåndsgodkjente i følgende tilfeller:

  • Forhåndsgodkjente preparater har ikke medført kontroll over sykdommen på grunn av manglende effekt.
  • Forhåndsgodkjente preparater har medført bivirkninger som gjør det umulig å fortsette behandlingen.
  • Pasienten har en annen alvorlig lidelse som utelukker bruk av forhåndsgodkjente preparater.

  Behandlende lege må:

  • Spesifisere hvilke preparater som er forsøkt tidligere
  • Begrunne hvorfor forhåndsgodkjente preparater ikke kan brukes.
  • Dokumentere at det nye preparatet har effekt ved den aktuelle lidelse, dersom dette ikke fremgår av tidligere fullmaktsskriv, jf. Vedlegg 1. Det vil si at legen må legge ved litteratur fra anerkjent medisinsk tidsskrift eller liknende om preparatets virkning. Dette er spesielt viktig når preparatet ikke har markedsføringstillatelse i Norge.

  Krav til forskrivning:

  • Behandling med legemidler som er markedsført i Norge må være instituert (startet) av relevant spesialist.
  • Legemidler som ikke er markedsført i Norge må være forskrevet av spesialist i sykdommens medisinske fagfelt.

  Apotekfremstilte legemidler likestilles med markedsførte legemidler i denne sammenhengen.

  Og så heter det videre: "Arbeidsrutiner [Endret 8/99, 11/00, 7/03]

  Legemidler som forskrives på blå resept i samsvar med forskriftens § 9, refunderes av folketrygden når merknadene i listen til § 9 er oppfylt. Forhåndsgodkjennelse fra trygdekontoret er i disse tilfeller ikke nødvendig.

  Ved søknad om refusjon bør blankett IA 05-14.05 benyttes, eventuelt må de samme opplysninger fremgå av legens uttalelse. Søknadsskjemaet kan finnes på www.trygdeetaten.no, under hurtigvalg ”skjema” og under ”Helse/Sykdom”. Folketrygden yter godtgjørelse for utfylling av blankett IA 05-14.05, jf. gjeldende honorartakster for legeerklæring.

  Ved søknad om refusjon av utgifter til legemiddel som ikke er markedsført i Norge, skal det fremlegges opplysninger om legemidlets virkestoff og produsent, for eksempel kan kopi av søknadsskjema for godkjenningsfritak vedlegges. Videre skal det vedlegges dokumentasjon på legemidlet ved omsøkte lidelse. Ved søknad om legemidler som er markedsført, men ved annen indikasjon enn den som er godkjent i Norge, skal dokumentasjon også vedlegges.

  Det kreves ikke bekreftelse på at godkjenningsfritak (tidligere registreringsfritak) er innvilget av Statens legemiddelverk. Godkjenningsfritak er ikke tilstrekkelig til at folketrygden kan yte refusjon, da Statens legemiddelverk ikke har gjort en fullstendig vurdering av preparatets kvalitet, sikkerhet og effekt.

  Refusjon for legemidler etter § 2 og § 10 a må godkjennes av legemiddelkontor eller fagkontor for hvert enkelt medlem, se imidlertid unntak for sykehusapotek.

  Rikstrygdeverket har i de tilfeller som er nevnt i Vedlegg 1 til dette rundskriv, gitt legemiddelkontoret fullmakt til å treffe vedtak om refusjon. Legemiddelkontoret skal fatte skriftlig vedtak som sendes medlemmet. Vedtaket kan i enkelte tilfeller være tidsbegrenset. Legemiddelkontoret skal påføre at vedtaket må forevises på apoteket ved levering av resepten.

  Dersom de nødvendige opplysninger og dokumentasjon ikke er lagt ved søknaden, skal legemiddelkontoret innhente disse fra forskrivende lege. Er legemiddelkontoret i tvil om pasientens medisinske tilstand er omfattet av indikasjonen i Vedlegg 1, skal saken legges frem for rådgivende lege. Dersom de generelle vilkårene for å få refusjon ikke er oppfylt, skal legemiddelkontoret avslå søknaden.

  Dersom det søkes om refusjon for et legemiddel hvor legemiddelkontoret ikke har fullmakt til å avgjøre saken, skal søknaden sendes fagkontoret til avgjørelse. Legemiddelkontoret vurderer om saken først bør forelegges rådgivende lege, som i så fall avgir en begrunnet uttalelse.

  Fagkontorets avgjørelse vil bl.a. være avhengig av de økonomiske og helsemessige konsekvenser av å godkjenne refusjon for det aktuelle legemiddel. Dersom en godkjennelse vil medføre store helseøkonomiske konsekvenser, skal Rikstrygdeverket innhente samtykke fra Helsedepartementet i at det gis refusjon.

  For legemidler som er innvilget av trygdekontoret etter forskriftens § 2 eller § 10 a, skal apotekene av kontrollhensyn påføre resepten hvilket trygdekontor som har fattet vedtaket, vedtaksdato, paragraf, og for § 10 a også sykdomspunkt.

  Se for øvrig kommentarene under de aktuelle paragrafer i forskriften.

  Legemidler mv. som ikke er refusjonsberettiget etter denne forskriften, kan i noen tilfeller godtgjøres etter bestemmelsene om bidrag i § 5-22."

 10. #30
  Medlem siden
  Jan 2009
  Sted
  Norge
  Alder
  48
  Meldinger
  1,051

  Standard Sv: Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet

  Til oss som bruker Cortef:

  Jeg har ergret meg litt over hvor mye penger jeg bruker på Cortef. Bruker nesten 300; i uka nå når jeg tar 30 mg daglig. Et glass m 5 mg/50 stk (kr 289;). Ser av pakningsvedlegget at Cortef også finnes i 10 og 20 mg, så jeg ville undersøke om jeg kunne få tak i sterkere tabletter og at det da kanskje ville være rimeligere i bruk. Så spurte på apoteket. De hadde bare 5mg, men skulle sjekke videre for meg. De ringte meg i dag og fortalte at det gikk an å bestille fra USA, men at de ikke kunne si noe om prisen. En ukjent faktor mht pris var avgiften som ville bli lagt til medisinen. Nå var jeg litt i ørska da jeg snakket med dem (de ringte og vekket meg i morges) så det er mulig jeg ikke husker detaljene helt, men de sa at hydrocortone - som er et tilsvarende produkt kommer i 10mg (tror det var 10 mg de sa) og da er prisen over 800 kroner for 30 tabletter. Så jeg tolket det som om de mente at prisen på 10 mg Cortef ville bli ganske høy. De sa videre at "det er sannsyligvis en grunn til at det finnes i 5 mg i Norge". Så jeg tror jeg bare godtar å bruke 5mg styrke.

Side 3 av 7 Først 12345 ... Siste

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn