Hypoparathyroidisme i Norge. Velkommen!
Hypoparathyroidisme. ( HPTH ) er en sjelden lidelse som oppstår når det er mangel på parathyroidea (biskjoldbruskkjertel) hormonet. Sykdommens prevalens (antall tilfeller i en befolkningsgruppe) er foreløpig beregnet til å være 1/15.000. Den har som regel oppstått som en komplikasjon etter operasjon på thyroidea (skjoldbruskkjertelen). Sykdommen kan også være medfødt eller tilknyttet andre lidelser. Det å ha en sjelden lidelse medfører som oftest følelsen av å være isolert. Det å finne informasjon som vil hjelpe pasient og lege til å komme frem til rett behandling, kan være svært krevende.

Nordic HPTH Organisation
er drevet av mennesker med HPTH for mennesker med HPTH, med hjelp og råd fra interesserte fagfolk. Den har som mål å støtte sine medlemmer ved å gi råd og informasjon. Vi håper å øke kunnskapen om sykdommen og å kjempe for bedre medisinsk hjelp. Foreningen har som mål å skape kontakt mellom mennesker med denne sjeldne lidelsen. Nordic HPTH Organisation er medlem av Eurordis, HPTH Europe og den amerikanske Hypoparathyroidism Association Inc.

Lenk til foreningen HYPOPARATHYROIDISME I NORDEN