Jeg trodde deg, da du skrev : " Men vi kommer ikke noe lengre med å diskutere dette frem og tilbake, det blir bare flisespikkeri og renspikka antagelser. Det er jeg ingen stor tilhenger av. "
Og det er jo en stund siden.......
Og her var vi var jo helt enige.

Nå drar du dette ut i det hinsidige, syns nå jeg da.
Du er ikke så langt fra maktens tinder skjønner jeg, siden du er så bekymret for at NTF er kommet feil ut.
Og er det lite balansert info du kommer med. Ensidig vil jeg kalle den, og absolutt ikke i henhold til journalistisk integritet.
Hvis man vil ha info om hvorfor artikkelen er skrevet slik den er, så bør man vel ikke gå til objektet - særlig når denne så åpenbart har gjort en bommert ?
Da kan du jo like gjerne svare selv ?

Jeg har jobbet så nær journalister at jeg vet en del om deres arbeid og ansvar.
Det er jo desken som bestemmer. Ofte er det de som setter overskrifter eller de velger en av flere forslag fra journalisten. Disse settes jo utifra det helhetsinntrykk som saken har dannet i journalisten. Det er ikke noe denne "finner på" !

Så er VG en stor avis, med en egen nettavdeling og disse er ikke helt synkrone til alle tider om slike - i avisens dømme - lavt prioriterte artikkler.
Tro meg - slike oppdrag er nybegynner arbeid eller beordring.
Denne journalisten har som spesialfelt Offentlig sektor, Samfunn, Data og Næringsliv.
Nå er det ikke forbudt å dekke områder utenfor sitt eget spesiale, men det påkaller jo min egen snevre erfaring fra nevnte miljø, og derfor vil jeg fortsatt hevde at mitt intrykk er at journalisten nok har støttet seg mer på diktafonen enn hun vanligvis gjør. Man har tross alt her fagfolk på diktafonen, og det på et snevert lite kjent fagområde. Skal mye til at disse feilsiteres eller at man lager overskrifter som ikke er dekkende for det man opplevde.
Jeg vil bli svært overrasket om dette er en vinkling journalisten er ansvarlig for.
Journalister ER rapportører, de skal rapportere det som har hendt på en sannferdig måte, og dette er nedfeldt i plakater og instrukser verden over.
Jeg blir ganske oppgitt når det hevdes at plakaten er brutt, bare for å pynte på at journalisten ikke har fått korrekte nok opplysninger fra NTF.