Viser søkeresultater 1 til 7 av 7
 1. #1
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Standard Tid til et nyt Lægeløfte?

  Sitat Opprinnelig skrevet av n`Finn Vis post
  En gammel mann sa engang : Din medisin skal være din mat, og din mat skal være din medisin. Klokt sagt.

  Så klokt at man bestemte at alle leger skulle sverge troskap til denne mannen.
  Det gjør men enda - enda man har glemt hva han sa.......
  http://no.wikipedia.org/wiki/Den_hippokratiske_ed
  http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=338412
  I dag er lægerne ernæringsmæssige analfabeter. Stort set nævner de mest fibre mod forstoppelse, og så er alle glade. Eller er de?

  I dag er tingene en del mere komplicerede, med masser af medicinske præparater uden viden om langtidsvirkninger og hvor man ofte ikke kan sige med sikkerhed - om det var sygdommen eller behandlingen, der har invalideret eller taget livet af patienten. Læste et sted for ikke så længe siden, at antallet af patienter, der dør af deres behandling er nu så stort, at dette svarer til at en Jumbo Jet (Boeing 747 med 497 passagerer ombord) falder ned fra himlen hver eneste dag....året rundt.

  Dette stiller andre krav til lægernes etik og omtanke, end på Hippokrates` tid. Vi trænger til et helt nyt Hippokratiske Ed/lægeløftet.
  Den norske hippokratiske ed:

  Jeg sverger ved legen Apollon, ved Æsculap, Hygeia (Helsen), og Panakeia, og jeg tar til vitne alle gudene, alle gudinnene, til å holde i samsvar med min dyktighet og dømmekraft, denne Ed.

  «Å holde ham som lærte meg denne kunst like kjær for meg som mine foreldre; å leve sammen med ham og om nødvendig dele mitt gods med ham; å anse hans barn som mine egne brødre, å lære dem denne kunst hvis de ønsker uten betaling eller skriftlig løfte; å overlevere kunnskapen til mine sønner og min læremesters sønner og disiplene som har vervet seg og har godtatt yrkets regler, men til ingen andre.

  Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Jeg vil ikke gi dødelig gift til noen som ber om det, heller ikke gi råd til hvordan de kan avslutte sitt liv. Heller ikke vil jeg gi en kvinne et pessar for å forhindre svangerskap. Men jeg vil holde både mitt liv og min kunst ren. Jeg vil ikke kutte etter stein, selv for pasienter hvor sykdommen viser seg; jeg vil overlate denne operasjonen til å bli utført av praktiserende, spesialister i denne kunst.

  I ethvert hus jeg kommer til vil jeg gå inn bare for pasientenes beste, holde meg selv langt fra all forsettelig skade og all forlokkelse til å elske med kvinner eller menn, fri eller trell.

  Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.

  Hvis jeg holder denne ed trofast, vil jeg kunne nyte mitt liv og utøvingen av min kunst, respektert av alle mennesker i all tid; men hvis jeg bli avledet fra min ed eller bryte den, måtte så det motsatte bli min byrde.»
  Dansk Lægeløfte anno 1815 og frem til i dag:


  Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.
  Hmm... det er nemt at se, at de danske læger er meget mindre forpligtede af "deres" version af Lægeløftet - end de norske læger....

  Jeg tvivler også på, hvad er meningen med at indbygge ordet "samfund" i Lægeløftet? Har Hippokrates mon været forpligtet over for "samfundet"? Og i så fald - hvad gjorde han når samfundets interesser kolliderede med patientens? Hvad valgte han så at tage vare på og hvad måtte ignoreres? Man kan jo ikke tjene to herrer uden at komme ud for et etisk dilemma...

  Ordet "samfund" hører slet ikke med i et lægeløfte, idet det giver ganske sig selv, at når man ubetinget dyrker patientens bedste - tjener man, som læge - sit samfund bedst muligt.... ved søge at opretholde helbred og trivsel hos samfundets borgere, så disse kan fortsætte med at være virksomme og yde til samfundet bl.a. gennem at have helbred og kræfter til den daglige indsats....

  Ved at yde, som læge, sit bedste for alle mennesker, også for de anderledes virksomme - de svækkede, de handicappede og de kronisk syge - medvirker lægen - den gode læge - til, at også disse mennesker, i henhold til deres muligheder, yder en stor indsats i den daglige tilværelse de deler med de raske og de virksomme.... og på denne måde understøttes hinanden, borgere imellem - de raske, de syge og.....lægerne. Og dermed også samfundet!

  Der er ikke brug for ordet "samfund" i Lægeløftet.

  Ordet "samfund" svækker Lægeløftet direkte og indirekte....

  Ordet "samfund" tiltrækker til lægegerningen de forkerte personligheder, der ikke vil kunne drømme om at sætte et sygt menneske før samfundet.

  Ordet "samfund" i Lægeløftet, skaber den brist, hvorigennem "samfundets tjenere" kan bryde ind i Lægegerningen og udhule den, eller værre - ombytte den fra at være for patienten - til at blive for "samfundet".

  Vi har brug for et nyt, tidsvarende og entydigt Lægeløfte!
  Sist endret av Anisa; 29-03-09 kl 14:10
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 2. #2
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Standard Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anisa Vis post
  Vi har brug for et nyt, tidsvarende og entydigt Lægeløfte!
  Dr. Louis Lasagna var ikke hr. Hvem Som Helst.... Han var en læge (død 2003) som af sin samtid og af lægetidsskriftet The Lancet blev i 1997 placeret på en liste over de 27 vigtigste personer indenfor lægevidenskaben siden Hippokrates (ca. 400 f.Kr.).

  Om Louis Lasagna siges der, at han var en mild og tolerant mand med sans for humør, enkle veltalenhed og en human indstilling til kontroversielle medicinske spørgsmål inkl. medicinske forsøg på mennesker.

  Louis Lasagna dimitterede fra Rutgers University i 1943 og fik sin medicinske eksamen på Colombia University i 1947. Efter at have afsluttet et medicinsk forskningsprojekt ved Harvard Medical School, tiltrådte Lasagna det medicinske fakultet på John Hopkins Universitet i 1954, hvor han etablerede den første nogensinde klinisk farmakologiske afdeling og hvor han forblev indtil 1970. Efter at have undervist i fjorten år på universitet i Rochester hvor han etablerede et center for forskning i udvikling af lægemidler, flyttes centret og stifteren i 1984 til Tufts University, hvor han efterfølgende var dekan i 20 år.

  I 1964 skrev dr. Lasagna en moderniseret version af Lægeløftet, hvori der lægger vægt på en holistisk og medfølende tilgang til lægegerningen.

  Lægeløfte - moderne version

  Jeg sværger, efter bedste evner at opfylde følgende løfte:

  Jeg vil respektere det store videnskabelige arbejde udført af læger før mig, i hvis spor jeg træder, og jeg vil glædeligt dele min egen viden med dem, der efterfølger mig.

  Jeg vil anvende al viden og alle tænkelige teknikker og midler til gavn for de syge. Jeg vil udvise en særlig omhu, så jeg ikke overbehandler mine patienter, eller udsætter dem for usikre lægemidler og behandlinger mod mit bedrevidende.

  Jeg vil huske, at medicinkunsten er lige så vigtig som videnskab, og at varme, sympati og forståelse kan opveje kirurgens kniv eller kemikerens medicin.

  Jeg vil ikke være flov over at skulle sige "jeg ved det ikke," og jeg vil heller ikke undlade at kalde på mine kolleger, når deres ekspertise og kundskaber kan gavne mine patienter.

  Jeg vil respektere mine patienters privatlivets fred og vil omhyggeligt varetage min ubetingede tavshedspligt.

  Især skal jeg træde varsomt i spørgsmål om liv og død. Jeg vil være taknemmelig for at kunne redde liv. Men det kan også være i min magt at tage liv; dette enorme ansvar skal jeg møde med ydmyghed og bevidsthed om min egen utilstrækkelighed. Frem for alt, jeg skal ikke spille Gud.

  Jeg vil huske, at jeg ikke behandler kun et feberdiagram eller en kræftsvulst, men et sygt menneske, hvis sygdom kan påvirke den pågældendes familie og økonomisk stabilitet. Mit ansvar skal omfatte disse aspekter, hvis den behandling jeg byder den syge skal være den bedst mulige.

  Jeg vil forebygge sygdom, når jeg kan, idet forebyggelse er at foretrække frem for helbredelse.

  Jeg vil altid huske, at også jeg er et medlem af samfundet og som læge har jeg særlige forpligtelser over for alle mine medmennesker, uanset om de er sunde i sind og krop, eller svagelige.

  Hvis jeg ikke krænker denne ed, kan jeg nyde livet og kunsten, respekteres, mens jeg lever og huskes med hengivenhed derefter. Måtte jeg altid bevare de fineste traditioner i min gerning og måtte jeg længe opleve glæden ved at hjælpe alle dem, der opsøger mig.
  I dag aflægges "Lasagna Ed" på mange medicinske læreranstalter i verden.

  Ved ikke om nordmænd er enige, men jeg mener, at danske læger trænger så gruelig til at aflægge et andet Lægeløfte end det aktuelle, hvis flere danskere skal kunne overleve deres sygdomme...
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 3. #3
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Question Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Sitat Opprinnelig skrevet av Anisa Vis post
  Dr. Louis Lasagna var ikke hr. Hvem Som Helst.... Han var en læge (død 2003) som af sin samtid og af lægetidsskriftet The Lancet blev i 1997 placeret på en liste over de 27 vigtigste personer indenfor lægevidenskaben siden Hippokrates (ca. 400 f.Kr.). I 1964 skrev dr. Lasagna en moderniseret version af Lægeløftet, hvori der lægger vægt på en holistisk og medfølende tilgang til lægegerningen.
  Dr. Lasagna's nye Lægeløfte er blevet et "wake up call" og en øjenåbner for flere og flere læger... Hvad med os patienter? Kommentarer anyone?
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 4. #4
  Medlem siden
  Oct 2010
  Sted
  Danmark
  Alder
  40
  Meldinger
  231

  Standard Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Mine tanker om dét ...

  Tjah, jeg giver ikke meget for løfter, uanset ordlyden. Jeg vil sgu se noget handling SAMT en reel konsekvens for de læger og det sundhedspersonale, der sætter andres sundhed, helbred og liv i fare pga. økonomi, bekvemmelighed, tradition og forældede lærebøger.

  Jeg er selv pt. involveret med patientombuddet/patientklagenævnet. Jeg ville ønske jeg turde stole på, at afgørelsen blev fair. Det er bare svært, når en læge tilmed kan lyve i en journal ... så har man pludselig fået tilbud, man slet ikke anede man havde. Og man har selv sagt nej. Og dermed indirekte slået sit barn ihjel.

  De kan love og aflægge løfter til de bliver blå i hovederne ... jeg kommer aldrig til at få tillid til danske læger. Tillid er ikke noget man får, det er noget man gør sig fortjent til.

  Så ... jeg er nærmest ligeglad, faktisk.
  Jeg fik diagnosen "myksødem" 2 måneder efter min egen fødsel.
  Livet er ikke det værste man har - men det kunne være meget bedre!

 5. #5
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  68
  Meldinger
  10,234

  Standard Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Sitat Opprinnelig skrevet av FruStration Vis post
  De kan love og aflægge løfter til de bliver blå i hovederne ... jeg kommer aldrig til at få tillid til danske læger. Tillid er ikke noget man får, det er noget man gør sig fortjent til. Så ... jeg er nærmest ligeglad, faktisk.
  Jeg kan godt forstå dig FS

  Det kan dog sagtens være en del af problemet, at Lægeløftet har forvandlet sig til så meget "pro forma", at det ikke længere gør indtryk på lægerne når de aflægger eden. Desuden er det ikke lige meget, hvilke ord man gentager, når løftet aflægges.... Som ordlyden er nu, er det altså nødt til at fise af det andet øre, udenom der hvor der reflekteres og påvirkes. Mere død og ligegyldig formulering (som den danske ed) skal man lede længe efter, mener jeg.

  Jeg tror selv, at "Dr. Lasagna-eden" har indhold, visioner og styrke til at gøre de nye læger opmærksom på, at nogle af dem tjener menneskeheden bedst ved at finde sig et andet fag. Man skal nok være ualmindeligt skidt og forløjet person, for at kunne aflægge "Dr. Lasagna-ed" uden at mene noget med det.
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 6. #6
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  61
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Hvis de bruker den norske hippokratiske ed, så høres jo den temmelig antikvert ut. Legeforeningen burde kanskje modernisere den litt? Hvordan man er lege, det handler vel om personens etikk og egne tanker rundt utførelsen av yrket. i tillegg kommer et infernalsk skjemavelde, tidspress og press fra offentlige myndigheter om å spare penger. Så spørs det da, om hva som prioriteres...
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 7. #7
  Medlem siden
  Jun 2010
  Sted
  Indre Troms
  Alder
  49
  Meldinger
  2,404

  Standard Sv: Tid til et nyt Lægeløfte?

  Støtter FruStrasjon her. Det nytter ikke med noe nytt løfte så lenge legene lover og lyger. Handling sier mer enn tusen ord. Men det er jo rom for en modernisering her det er jeg jo skjønt enig om.

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn