Thyroidea og kunst! En utstilling som handler om vår kjertel.


"Vil du være med på et kunstprosjekt som handler om thyreoidea? Jeg jobber med et utstillingsprosjekt om ALLE slags forstyrrelser i thyreoidea. Har du lyst til å bli med?" Les mer...