Er det noen her som vet hvordan man skal gå frem for å få oversatt bøker til norsk?

Jeg spør, fordi det finnes jo etterhvert mange gode bøker om stoffskiftet, men de fleste av disse er på engelsk. Mange av oss med hypothyreose har jo vanskeligheter med konsentrasjonen, og det å skulle lese om sykdommen og attpåtil på et annet språk, kan fort bli for overveldende og slitsomt. Derfor skulle jeg ønske at flere av disse bøkene kunne oversettes og gis ut på norsk. Slik kunne vi også fått ut viktig informasjon om stoffskiftesykdommene både til oss pasientene og til legene.