Viser søkeresultater 1 til 2 av 2
 1. #1
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen


  Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln

  Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen

  Med tillatelse av Karin Munsterhjelm Ahumada


  Allt fler människor drabbas av problem med sköldkörteln. Obalans i denna livsviktiga hormonproducerande körtel bidrar starkt till svår ohälsa. Ofta kan det vara svårt att hitta rätt behandling för dessa obalanser. Karin Munsterhjelm skriver här om hur man kan komma tillrätta med problemen med ett ortomolekylärt synsätt.

  Sköldkörteln, glandula thyreoidea, består av två lober och ligger under struphuvudet. Den väger 20–25 gram. Dess hormoner styr ämnesomsättningen. Optimala mängder av dessa hormoner är nödvändiga för reglering av kroppstemperaturen och för en normal utveckling från embryo till vuxen frisk individ. Kroppstemperaturen påverkar alla enzymer som styr kroppens biokemiska reaktioner. Vid låg kroppstemperatur blir vårt enzymsystem ”slött”. De viktigaste hormonerna i sköldkörteln är T4, levotyroxin och T3, trijodtyronin. Deras inflytande är av avgörande betydelse för alla andra hormonsystem i vår kropp inklusive hjärnan.

  Vitaminer och mineraler

  Många vitaminer och mineraler, framför allt B-vitaminerna, vitamin E, A och C, samt selen, zink, magnesium, mangan och bor påverkar syntesen samt omsättningen av sköldkörtelhormonerna. Aminosyran L-Tyrosin är ett förstadium till levotyroxin. Direkt från sköldkörteln utsöndras det mycket mera T4 än T3, men T3 är det metaboliskt mest aktiva hormonet, vilket kan förefalla som en biologisk paradox. Det är viktigt att T4 ute i periferin, på cellnivå, kan omvandlas till T3. Detta sker med hjälp av det selenberoende enzymet 5´-dejodinas. Detta kan blockeras av tungmetaller, till exempel kvicksilver, men också av sjukdomar och svält. Vid långvarig svält hushållar vi med energin, bland annat genom att dra ner på ämnesomsättningen.

  Jag ska här koncentrera mig på hypotyreos, nedsättning av sköldkörtelfunktionen, och allra mest på Hypotyreos Typ 2. Detta begrepp myntades av läkaren Mark Starr i sitt lysande arbete om detta synsyndrom. Hypotyreos Typ 2 kallar dr Starr det tillstånd, där patienten har normala sköldkörtelvärden, men sänkt kroppstemperatur och en för underfunktion typisk symptombild. Problemet ligger på cellnivå. Jag kommer att ge två fallbeskrivningar ur min egen kliniska praktik.

  Symptom vid underfunktion

  Symptomen på sköldkörtelunderfunktion är talrika. Icke psykiatriska symptom är myxödem (svullnader), kronisk smärta av olika slag, torr hud och defekt nagelväxt, håravfall, jästöverväxt, näringsämnesallergier och andra allergier, astma, andra hormonella problem såsom menstruationsstörningar, störd pubertet, som börjar för tidigt eller för sent, samt utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och högt kolesterol. Hypotyreota mödrar kan få barn med missbildningar.

  Myxödem är en unik diagnostisk markör för hypotyreos. Det är frågan om en svullnad bestående av mucin, en mukoprotein, som finns överallt i alla vävnader normalt, men i mycket högre grad hos många hypotyreoter. Den stora mängden mucin stör alla inre organs normala funktioner. Synligt är myxödemet främst i ansiktet runt ögonen samt i huden på överarmens utsida där denna är förtjockad.

  Även psykiatriska symptom som till exempel svår utmattning, depression och psykoser förekommer.

  Hjärtdöd och mitokondrierna

  Den legendariske läkaren Broda Barnes noterade att antalet dödsfall i hjärtinfarkt hade tiodubblats i Österrike mellan 1930–1970. Han misstänkte att den underliggande faktorn i aterosklerosfallen kunde vara hypotyreos. Samtidigt hade han konstaterat att hjärtattacker i hans stora patientgrupp som behandlades med torkad svinsköldkörtel, var mycket sällsynta, trots ökningen i den övriga befolkningen.

  Det finns även mycket som tyder på ett samband mellan mitokondriella sjukdomar och Hypotyreos Typ 2. Det DNA som styr bildningen av cellernas energifabriker, mitokondrierna, nedärvs från modern. Mannens sperma ansvarar inte för produktionen av mitokondrier. Även hypotyreos tycks nedärvas på mödernet. Mitokondriernas DNA skadas allt mer under kvinnans liv och skadorna leder till fortsatta mutationer som växer i antal för varje generation, särskilt i en befolkning som inte dör i unga år av infektioner.

  Mutationerna i mitokondrie-DNA associeras med hjärtattacker, diabetes och andra hormonella dysfunktioner, kroniska, degenerativa sjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom, många muskulära problem och störningar i hjärnan med neurologiska och psykiatriska konsekvenser. Samma störningar är förknippade med hypotyreos. Och fastän sköldkörtelhormonerna i blodet är ”normala” är de inte tillräckligt höga för att stimulera de genetiskt defekta mitokondrierna till normal aktivitet. Den höjda kroppstemperatur man uppnår genom att ge sköldkörtelhormon från svin är ett direkt resultat av förbättrad mitokondrieaktivitet.

  En ny teknik att behandla infertilitet är att använda en frisk donators mitokondrier. Dr Starrs infertila patienter blir ofta gravida inom några månader efter att ha satts på svinsköldkörtelhormon – desiccated thyroid. Jag har samma erfarenhet. Men jag har också haft ett antal infertila kvinnor, som blivit gravida efter ortomolekylär nutrientbehandling. De har fått friska, präktiga babysar.

  Levaxinbehandling

  En allmän uppfattning idag är att underfunktion av sköldkörteln – hypotyreos – är lätt att sköta. Man ger Thyroxin – i Sverige Levaxin – i lämplig dos, som åstadkommer ”normalvärden” av främst TSH, tyreoideastimulerande hormon, utsöndrat från hypofysen. Sedan ska patienten bli bra. Om många symptom kvarstår ombeds patienten att söka psykiater. Att stora problem kan kvarstå trots normala laboratorievärden kan bero på att problematiken även ligger på cellnivå. Denna störning kan bestå av en intracellulär resistens mot sköldkörtelhormon, och/eller på att omvandlingen av T4 till T3 av någon anledning är blockerad.

  Många människor, som aldrig fått diagnosen hypotyreos och har helt normala thyreoideahormonvärden, lider sannolikt av Hypotyreos Typ 2. Vägledande i diagnostiken är då en sänkt kroppstemperatur i kombination med tydliga hypotyreossymptom. Diagnosen kan ställas om patienten svarar på behandling med torkad svinsköldkörtel med reducerad eller helt försvunnen symptomflora.

  Enligt läkaren Mark Starr är Hypotyreos Typ 2 en mitokondriell sjukdom som i sin hormonreceptorresistens kan jämföras med typ 2 diabetes. Blandtyper av Typ 1 och Typ 2 förekommer på samma sätt vid hypotyreos som vid diabetes.

  Torkad svinsköldkörtel

  Torkad svinsköldkörtel, desiccated thyroid, har en hormonsammansättning som är mycket lik människans. Ofta uppnås vida bättre resultat än med det syntetiska Levaxinet. Personer, som i åratal lidit av olika invalidiserande hypotyreossymptom, med eller utan medicinering med Levaxin, kan vid insättning av torkad svinsköldkörtel, till exempel Armour Thyroid (A.T.), bli mycket bättre eller helt bra. Att en del patienter är mera svårskötta än på Broda Barnes tid kan bero på att vi idag utsätts för en mycket större belastning av miljögifter, vilket kräver avgiftande behandling. Miljötoxiner inverkar skadligt på alla nivåer av sköldkörtelhormonernas omsättning, såväl inom själva körteln som på cellnivå i hela kroppen. Även en lindrigt nedsatt binjurefunktion, ”adrenal fatigue”, som bättre kan utredas med ett salivtest, ASP (Adrenal Stress Profile), än med blodprov, kan inverka menligt på tyreoideahormonernas omsättning i cellerna.

  Kortisol spelar en stor roll i detta scenario. Detta komplicerar bilden men även här finns behandlingslösningar.

  Ortomolekylärt synsätt

  Att behandla hypotyreos med torkad svinsköldkörtel kan betraktas som ett ortoortomolekylärt tillvägagångssätt ungefär som man behandlar diabetes med insulin. Vi använder ”de rätta molekylerna”, kroppsegna substanser, i optimala doser.

  Dr. Starr skriver i förordet till sin bok Hypothyroidism Type 2 – the epidemic: "Denna bok är en sammanställning av övertygande bevis för att moderna labtest för att diagnostisera hyptyreos är inadekvat, samt att nuvarande behandling av sjukdomen inte är effektiv”.

  Schizofreni och sköldkörtelproblem

  I flera studier av schizofrenipatienter har man konstaterat att sköldkörtelhormonsystemet sannolikt är inblandat. En serie obduktioner av schizofrenipatienter har visat att samtliga hade en skadad sköldkörtel. I områden som drabbats av radioaktiv strålning, till exempel i Nagasaki och Tjernobyl, är förekomsten av schizofreni högre än normalt. I flera undersökningar av sköldkörtelhormonspektret hos såväl akuta som "kroniska" schizofrenipatienter har man konstaterat avvikande labvärden. Danziger ordinerade i mitten av 1900-talet torkad svinsköldkörtel i högdos till 120 schizofrenidrabbade. Enligt Hoffer återhämtade sig 45 procent av de kroniskt sjuka helt. Alla 80, som varit sjuka en kort tid och som fullföljde behandlingen, återhämtade sig och fick återfall bara om de avbröt behandlingen. Uppgifterna finns i boken "What really causes schizophrenia" av Harold D. Foster.

  Fallbeskrivning 1: Hilkka, 26 år

  Patienten kom till mig första gången 2006. Hon hade fått diagnosen Hypotyreos år 2005. Har sköldkörtelproblem i släkten på mors sida. Patientens problem började i gymnasiet. Trött, svag och kraftlös. 2003 till läkare, helt slut, TSH på övre kanten, FT4 på lägre, men inom normalvärdesgränserna – ingen medicinering. 2005 TSH 7,3, Umol/L, vilket anses vara lätt förhöjt, ultraljud av sköldkörteln normal, inga antikroppar. Insättning av Levaxin utan förbättring. Dosökning och dosminskning utan resultatförbättring. Kommer till mig i juni 2006. Patienten har otaliga symptom, värst är en enorm utmattning, svaghet och depression, viktuppgång, svullnader i ansikte, händer och fötter. Drar sig undan socialt, irritabel, rastlös, aggressiv, ångestfylld, svåra koncentrationsstörningar. Dålig fysisk koordination, muskelvärk och mycket frusen. Normalt blodtryck, ingen struma, men ser mycket trött ut och har mycket torr hud. Inget amalgam.

  Behandlingsplan: långsamt byte från Levaxin till torkad svinsköldkörtel, optimalt nutrientprogram, kosten redan under kontroll.

  Första kontrollen: Mått dåligt i början av medicinbytet, sjukdomskänsla, mycket trött, gått för snabbt och otåligt framåt. Ordineras torkad svinsköldkörtel i tablettform, en tablett morgon och kväll, mycket bättre. Slut på förstoppningen, slut på svullnaderna, vikten ner tre kg, kroppstemperaturen närmar sig det normala. Fryser ej mera, inga muskel- och ledproblem, psykiskt gladare och positivare, ”känns som om jag fått mig själv tillbaka”. Ferritin lågt – tar järn i örtextraktform.

  Ny kontroll: Tar nu torkad svinsköldkörtel i tablettform – två på morgonen och en och en halv på kvällen. Inga tecken på överdosering i lab eller kliniskt. Men inte riktigt bra, FT4 på lägre kanten, tillsätts en obetydlig mängd Levaxin 25 mcg. Svårt med vitaminerna, illamående, får dela upp doserna i flera än 2 ggr/dag. Tas ASP (spyttprøve/red.).

  Kontroll i juni 2007. Ännu bättre men ej bra. ASP patologiskt, även om serumkortisol är normalt. Påbörjar skonsam hydrokortisonmedicinering i lätt stigande dosering. Sjukskriver patienten.

  Ny kontroll. Tre tabletter torkad svinsköldkörtel samt två tabletter Levaxin. Hydrokortison hjälpte bra i början, successiv temperaturstegring från 36 till 36,7 grader, 37 är normalt. Hydrokortison inga biverkningar, nu 10 mg 5+5. Lab bra, ferritin ännu på lägre kanten.

  Slutsats: Torkad svinsköldkörtel i form av Armour Thyroid hjälper där Levaxin inte gör det, men det tar lite tid. Vi upptäcker slöa binjurar med lätt kortisolunderfunktion i ASP och lägger till fysiologiska doser av det mest naturliga kortisolet. Patienten blir bättre men läget är fortfarande labilt och vi får fortsätta att söka oss fram, kanske behöver hon bara mera tid. Störningen fanns här även på cellnivå, där låga kortisolhalter också spelade en roll för bristande omsättningen av sköldkörtelhormonerna.

  Fall 2: Jannika, nu 22 år

  Som 8-åring började halsen svälla. Konstaterades autoimmun sköldkörtelinflammation – Thyreoiditis Hashimoto. Fick Levaxin för att påverka svullnaden. Utvecklades normalt. 2006 hittades papillärt karcinom i sköldkörteln, inkapslat, ej metastaser. Hela körteln opererades bort. Nu mycket svårt hitta balans med Levaxin. TSH har varierat mellan 0,3 och 100! Aktuella symptom är svår trötthet, svaghet och initiativlöshet. Nedstämd, rytmstörningar i hjärtat, blodtrycket ofta högt, nack- och ryggvärk, stela leder, sänkt kroppstemperatur. Blodtryck 150/90, puls 90, jämn och regelbunden, hjärta och lungor normala, inget amalgam.

  Behandlingsplan: Byter från Levaxin till torkad svinsköldkörtel, optimalt nutrientprogram, kostråd och ASP. Patienten svarar väl på behandlingen. Följer patientens utveckling och konstaterar att hon ganska snabbt blir bättre.

  Slutsats: Patienten hade mycket svårt med att balansera dosen av Levaxin – än överdosering än underdosering och ständiga, invalidiserande besvär. Jag byter ut Levaxinet mot torkad svinsköldkörtel av märket A. T. och ger vitaminer samt kollar binjurarna, som fungerar bra. Ganska snabbt uppnås symptomfrihet och patienten kan börja leva normalt igen.

  Karin Munsterhjelm
  Specialist i allmänmedicin
  Finland


  Hypotyreos - Behandling av sköldkörtelsjukdom med kroppsegna ämnen (PDF 1MB)
  HYPOTYREOS FÖRR och NU – en genomgång (PDF 278KB)

  Litteraturtips
  • Hypothyroidism Type 2 - the epidemic av Mark Starr M.D.
  • Hypothyroidism - The Unsuspected Illness och andra verk av Broda Barnes M.D.
  • The Great Thyroid Scandal and How to Survive it av Barry Durrant-Peatfield M.D.
  • Solved - the riddle of illness av Stephen E.Langer M.D.
  • What really causes schizophrenia av Harold D Foster Ph.D.
  • Atlas of Clinical Endocrinology av H. Lisser och R. Escamilla, båda M.D.
  • Diseases of the Endocrine Glands av Herrman Zondek M.D.
  Sist endret av Admin; 28-02-19 kl 10:32 Begrunnelse: Lenker korrigert

 2. #2
  Medlem siden
  Mar 2009
  Sted
  Sverige
  Alder
  77
  Meldinger
  2,327

  Lightbulb Om Karin Munsterhjelm-Ahumada


  Om Karin Munsterhjelm-Ahumada

  "Hon tog sin läkarexamen 1977, blev specialist i allmänmedicin 1986. Idag är hon ett stort namn inom den internationella ortomolekylära rörelsen. Dvs anhängare av kroppsegna ämnen för att bota svåra kroniska sjukdomar. För oss med hypotyreos handlar det då främst om AT (Armour Thyroid = torkad sköldkörtel från grisar) när man inte tål eller inte får effekt av syntetiska varianter, som Levaxin. (..)

  Hon chockade kollegor och myndigheter genom att i Finsk TV säga att hon själv, efter perioder med intensivt datorarbete, känt av samma symptom som patienter med neurologiska sjukdomar. Dock, ingen vill veta om elektronik kan ge skador på hälsan. Problemen buntas ihop och stämplas som utbrändhet, kallas psykosociala.

  Har du problem med sköldkörteln och känner igen dig? Visst. Om inte blodproverna genast avviker så möts vi av misstro. Läkarna pratar om depression, säger att anti-depp-mediciner är vad vi borde äta. Är symptomen diffusa, anses vi inbilla oss. Underförstått - har psykiska problem.

  Jag får så många AHA och ‘Vad var det jag sa…’ upplevelser när jag läser om Munsterhjelm...." Læs mere på Eva´s blogg (thyroid.se)
  "Allt fler människor drabbas av problem med sköldkörteln. Obalans i denna livsvigtiga hormonproducerande körtel bidrar starkt til svår ohälsa. Ofta kan det vara svårt at hitta råatt behandling for dessa obalanser. Karin Munsterhjelm skriver här om hur man kan komma tilrätta med problemen med ett ortomolekylärt synsätt." (...)

  "En allmän uppfattning idag är att underfunktion av sköldkörteln - hypotyreos - är latt att sköta. Man ger Thyroxin - i Sverige Levaxin - i lämplig dos, som åstadkommer "normalvärden" af främst TSH, tyreoideastimulerande hormon, utsöndrat från hypofysen. Sedan ska patienten bli bra. Om många symptom kvarstår ombeds patienten att söka psykiater."
  Name: Karin Munsterhjelm-Ahumada
  Academic Degrees/Certifications: MD
  Clinic: Läkarmottagning Naturamed
  City: Ekenäs
  State: Nyland
  Country: Finland


  Summary: Orthomolecular Medicine. Staatsexamen in conventional medicine in West-Berlin 1977. Specialist in general medicine in Finland 1986. From 1994 working together with bio-dentists in the mercury toxicity issue and with orthomolecular medicine. Special interest: orthomolecular psychiatry.
  Sist endret av Admin; 28-02-19 kl 09:45 Begrunnelse: Lenker korrigert
  Til alle norske og danske stoffskifte-pasienter, anbefaler vi boken STOP stofskiftevanviddet, skrevet av verdens ledende pasient-aktivist Janie Bowthorpe, som i 2005 grunnla nettstedet Stop The Thyroid Madness. Boken er utgitt på dansk i 2014. För alla svenska hypotyreos-patienter, rekommenderar vi samma bok, översatt till svenska med titeln Stoppa sköldkörtelskandalen (2012). Til alle gode leger, og pasienter som ønsker å lære mer av "the right stuff", anbefaler vi boken Stop The Thyroid Madness II (2014) med bidrag fra 10 leger MD. I Skandinavia, definitivt de to beste og mest nyttige bøker for hypotyreose-pasienter, for deres familier og venner, og for deres leger.

Lignende tråder

 1. Behandling med kun neo-mercazole....
  Av wing i forumet Graves sykdom
  Svar: 5
  Siste melding: 05-05-13, 23:08
 2. Behandling i utlandet?
  Av Rabiosa i forumet Medisinsk behandling
  Svar: 3
  Siste melding: 02-03-12, 20:12
 3. Finnes det behandling? Høy TSH + Høy FT4
  Av hh83 i forumet Høyt stoffskifte
  Svar: 6
  Siste melding: 18-08-11, 07:04
 4. Behandling med T3 i Danmark?
  Av Helle Sydendal i forumet Kombinasjonsbehandling (synt. T4+T3)
  Svar: 20
  Siste melding: 16-01-11, 15:04
 5. Alternativ behandling
  Av Hilma i forumet Alternativ behandling
  Svar: 1
  Siste melding: 17-04-05, 18:22

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn