Medikamentelle hudreaksjoner:

Kliniske reaksjonstyper

Inntak av medikamenter er en hyppig årsak til utslett. Der vil typisk være en tidsmessig sammenheng, på den måten at en reaksjon på et gitt medikament vil opptre dager eller få uker etter behandlingstart. Eldre vil få denne type bivirkninger hyppigere enn yngre, og samtidig inntak av flere medikamenter øker risikoen.

Bakenforliggende sykdom kan også disponere. For eksempel har HIV-smittede større risiko for å få utslett etter inntak av medisin end ikke HIV- smittede. Det samme gjelder individer med mononukleose og antatte andre virusinfeksjoner, som hyppigere får utslett ved inntak av penicillin.

Nedenfor er noen av den lange rekken av medisinutslett gruppert etter alvorlighetsgrad i lavrisikoreaksjoner, intermediære reaksjoner og høyrisikoreaksjoner.

http://huddoktor.no/doctor/Kliniske+...yper/2330.html

Rigtig godt link til info og billeder!