Side 1 av 2 12 Siste
Viser søkeresultater 1 til 10 av 11
 1. #1
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  69
  Meldinger
  10,241

  Lightbulb Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.


  Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.
  Find din personlige dosering af medicin.


  En artikel af Richard Shames, M.D. & Karilee Shames, Ph.D, R.N.

  Som praktiserende læge med erfaring i at behandle sygdomme i skjoldbruskkirtlen i over 30 år, bliver jeg fortsat konstant overrasket over mine patienters "historier" om deres erfaringer med endokrinologer. Mange patienter fortæller mig, at lige så snart de var begyndt at have det bedre af behandlingen - bliver denne gode udvikling standset af deres læger med henvisning til at nu er den rette dosering opnået, hvilket bekræftes af blodprøverne. "Dit stofskifte må ikke stige yderligere og blodprøverne bekræfter, at du nu befinder dig på den helt rigtige medicindose." Disse patienter kom i behandling hos deres læger da deres hypothyreose var nydiagnosticeret og fælles for dem alle er, at deres behandling var indledt med en lav dosering af levothyroxin. 75 mcg er den dosis der går igennem i partienberetninger som en standard-dosering og resultatet bliver ofte, at patienterne på denne medicindose mærker en bedring, men ikke større end moderat og langt fra tilfredsstillende. Når jeg møder dem nogle år senere, er det fælles for de fleste at de har det nogenlunde, men det er ikke hvad man normalt forstår ved at have det godt eller kunne håbe på bedring.

  De bliver ved med at henvende sig til deres læger med bøn om yderligere behandling, men bliver mødt med et standardsvar: "din medicindosis kan ikke øges yderligere fordi blodprøverne bekræfter at dit stofskifte er perfekt."

  Når jeg konfronteres med det jeg kalder for en urimelig blodprøve-tyranni, plejer jeg at oplyse mine patienter om at de har adskillige valgmuligheder og at de kan træffe valg, hvoraf nogle kan i realiteten hjælpe dem med at genvinde storste parten af deres helbred, hvis ikke det helbred de havde før de blev syge.

  Disse valgmuligheder omfatter:

  • Kontrolleret forsøg med at øge dosering af thyroxin.
  • Skift til et andet thyroxin-lægemiddel.
  • Kombinationsbehandling med Liothyronin.
  • Skifte til et lægemiddel indeholdende både T4 og T3 (Thyrolar, findes ikke hos os/red.)
  • Forsøg med desiccated thyroid (Armour, Nature-throid eller lignende).
  • Understøttelse af den medicinske behandling med andre terapier.


  Denne artikel handler om den første valgmulighed: "Kontrolleret forsøg med at øge dosering af thyroxin."

  Først og fremmest må en behandlingsdose på 75 eller 100 mcg. af thyroxin anses for en beskeden dosis for de fleste voksne. En kendt professor i endokrinologi er overbevist om, at en god "tommelfingerregel" for medicindosering for de fleste af hans patienter er 2 mcg pr 0,908 kg kropsvægt. For eksempel en kvinde, der vejer 62 kg har bedst af en thyroxin-dosis på 137 mcg. En mand, der vejer 80 kg har gavn af thyroxin-dosis på 175 mcg. For at undgå direkte at gå imod lægens holdning til resultater af blodprøverne, kan du bede om en kort klinisk afprøvning af medicindosering beregnet efter "2 mcg pr 0,908 kg kropsvægt" (1 mcg pr pund. 1 pund = 0,454 kg/red.). Denne vejledning gælder dog ikke svært overvægtige.

  Hvis din læge nægter og svarer at han/hun er godt klar over dit ønske om forøgelse af thyroxin-dosis, men at dette ønske må vige for resultaterne af blodprøver, der viser at dit stofskifte er i orden - er tiden inde (for dig), til nøje at se på disse blodprøver. Det mest sandsynlige er, at din læge taler om værdier for TSH (thyreoidea stimulerende hormon). Mange læger forsøger at behandle deres patienter op (eller ned/red.) til et TSH-niveau, der ligger i midten af normalområdet. Det er en fejl. I virkeligheden ligger referenceområdets yderpunkter så langt fra hinanden, at midten af referenceområdet på intet tidspunkt må anses for universelt bedst for alle patienter. Det er ikke generelt det mest fornuftige mål for behandling af thyreoidea patienter. Målet for behandlingen med thyroxin for de fleste thyreoidea-patienter bør tilstræbe en TSH-værdi, der ligger i den lave ende af normalområdet. Lad mig forklare hvorfor.

  Det "normale" referenceområde for TSH testen strækker sig fra 0,4 til 5,2 (i USA/red.). Når patienterne ringer til mig fra forskellige dele af landet, foreslår jeg altid et terapeutisk målområde på 0,3 - 0,5. Disse tal ligger i den lave ende af TSH-testens referenceområde. Ikke midt i det. Grunden til at jeg gør det er, at de fleste mennesker, der lider af lavt stofskifte er syge på grund af at antistoffer fra immunsystemet angriber skjoldbruskkirtlen, og dermed ødelægger dennes funktion.

  Dette immune angreb hæmmes/mindskes, når skjoldbruskkirtlen stimuleres så lidt som muligt af TSH, der jo er et "thyroideastimulerende hormon". Det betyder, at behandlingen med thyroxin bringer patientens skjoldbruskkirtel ind i en tilstand af ro som følge af, at skjoldbruskkirtlen IKKE stimuleres af TSH til at producere mere "eget" thyroixin, og derved bringes skjoldbruskkirtlen i en helsebringende hviletilstand. Kirtlen får derved en velfortjent ferie, kroppen vil bruge til forsøge at helbrede og reparere de skader, der er forårsaget af de nu bragt til ro angreb fra immunsystemet.

  Så kommer vi frem til det skrækkelige begreb kaldet "TSH suppression" - hvor TSH-niveau er undertrykt så langt, at det ligger i eller lige under den nederste ende af normalområdet. Der findes både læger og patienter, der direkte frygter "TSH suppression". De tror åbenbart, at når man giver skjoldbruskkirtlen en helbredende ferie, vil det forvolde skade eller resultere i, at kirtlen er uigenkaldeligt slukket. Efter at have arbejdet med dette problem i mange år, konsulterende talrige forskere i endokrinologi kombineret med relevant medicinsk litteratur, er jeg nu helt overbevist om, at "TSH suppression" skader ikke skjoldbruskkirtlen.

  Hvis du endnu ikke, trods igangværende behandling, er begyndt at føle dig godt nok til at have det bedre, er tiden inde til at se omhyggeligt på dette TSH spørgsmål. Hvis den dosis af thyroxin, du aktuelt er i behandling med (Levaxin, Eltroxin, Euthyrox m.v.) ikke har resulteret i et TSH-tal, der ligger nederst i normalområdet, betyder det, at du ikke får medicin nok. Hverken jeg - eller nogen anden læge - kan love dig, at bare tage den dosis af thyroxin, der vil få dit TSH-tal til at falde ned til 0,3 eller 0,4 eller 0,5 - vil garantere dig fuldstændig og varig helbredende effekt på din thyreoidea-sygdom. Men jeg kan fortælle dig at en forøgelse af thyroxin-doseringen er nødvendig at afprøve på vejen mod en bedring. Denne chance går du glip af hvis du er i behandling hos en uvidende eller overdrevent forsigtig læge.

  Bare i sidste uge har jeg måttet yde supplerende telefonkonsultation for fire eller fem patienter fra forskellige dele af landet, om præcis dette TSH-spørgsmål. Det er åbenbart ret almindeligt. Under tidligere telefonkonsultationer havde jeg rådet dem at de tager en snak med deres praktiserende læger om, at et medicinsk endokrinologisk center anbefaler at tilstræbe et TSH-tal på 0,2. Svar fra deres læger var, at den thyroxin-dosis de behandler deres patienter med er tilstrækkelig og at de vil ikke gå med til at forøge den.

  Ved at insistere på TSH-tallet midt i normalområdet, dømmer disse læger deres patienter til et fuldt tilbagefald af sygdommen og et tab af livskvalitet. Alle de patienter, jeg talte med under de opfølgende samtaler var glade for at kunne rapportere en bedring. De har alle bekræftet, at en stigning af thyroxin-dosis (forfatteren har ordinæret/red.) resulterede i et fald af TSH-tallet, tillige med at deres symptomer blev færre og mildere.

  En patient, der bor i St. Louis, havde tidligere sagt, at hans praktiserende læge var bekymret over de mulige negative virkninger af thyroxin på hjertet. Da jeg spurgte patienten, om hans læge havde fundet noget galt i patientens hjertefunktion, benægtede patienten. Hans læge var faktisk overrasket over, at både patientens puls, blodtryk, hjerte-lyde og kolesterol var alle blevet bedre efter at patientens dagdosis af thyroxin er blevet hævet. Ikke desto mindre var lægen dog fortsat bekymret for evt. bivirkninger på hjertet såfremt denne forøgede dosis af thyroxin blev fastholdt. Jeg var i stand til at berolige både patienten og hans læge. Jeg ringede til min kollega og forsikrede hende om, at såfremt patienten ikke i forvejen har hjertesygdom eller kliniske tegn herpå, er der ringe sandsynlighed for udvikling af hjertesygdom som følge af et lavere TSH. Kun patienter med en kendt historie for hjerte arytmi, hovedsagelig atrieflimren, bør man være opmærksom på i denne sammenhæng.

  Under en anden telefonsamtale har en patient fra Chicago fortalt, at hendes læge var imod at patientens TSH-tal kom under 1,0 da lægen mente, at for meget thyroxin vil forårsage udvikling af osteoporose.

  Som vi har beskrevet i vores bog "Thyroid Power", er den mulige negative effekt (osteoporose/red.) af thyroxin egentlig ikke et problem, medmindre TSH er undertrykt til et stabilt niveau, der ligger permanent under 0,1 (laboratorieresultater beskriver et TSH, der klart er for lavt, som "mindre end 0.1", eller 0,06, eller "mindre end 0,01") - det er ikke tilstrækkeligt differencieret. Der er en verden til forskel mellem et TSH på under 1,0, hvilket er helt i orden at tilstræbe, og et TSH under 0,1, hvilket bør frarådes.

  For det andet er risikoen for udvikling af osteoporose som følge af et lavt TSH et større problem for patienter, der er genetisk disponeret til knogleskørhed, eller som allerede viser tegn på osteoporose. Husk dog, at mange mennesker, der bliver behandlet for en underaktiv skjoldbruskkirtel allerede udviser tidlige tegn på osteoporose PÅ GRUND AF ubehandlet eller mindre end fuldt behandlet HYPOTHYREOSE. Disse to tilstande - ubehandlet eller underbehandlet hypothyreose, er bevisligt kendte for at forårsage knogleskørhed, hvilket på verdensplan har tilsammen forårsaget et langt større samlede tab af knoglemassen end "overbehandling" med thyreoideahormon. Passende doser af thyreoideahormon er ikke skadelige for knoglerne hos hypothyroide enkeltpersoner.

  Fordelene ved en fuld dosis af thyroxin er enorme. En fuld dosis vil muligvis kunne føre til en fuld helbredelse. Mange mennesker bliver ordineret mindre end en fuld dosis, og siges at være tilfreds med det. Hvis du skal til at tage thyroxin, og bare thyroxin alene, ta` i det mindste en optimal mængde af det. Det faktiske korrekte mængder af thyreoideahormon varierer enormt fra patient til patient.

  Vær også opmærksom på, at denne høj dosis af thyroxin, og det lave TSH-tal ikke nødvendigvis behøver fortsætte for evigt. Optimal dosering af thyreoideahormon er en levende proces. Det ideelle niveau er altid et bevægeligt mål, afhængig af mange faktorer. Disse kan omfatte alder, fysisk tilstand, sygdom, stress, graviditet, menopause, andre kriser i livet, og - som supplement - hvor længe du har været i behandling med thyreoideahormoner.

  Du fortjener at leve det bedst mulige liv. Viden er magt. Vi ønsker dig en fuld bedring og indflydelse på din rejse mod bedre helbred. Næste artikel vil vi belyse emnet, hvordan man kan opnå yderligere fordele i symptomlindring ved blot at skifte mærker (som erstatter f.eks. Levaxin med Euthyrox eller omvendt). Det er også værd at huske, at thyroxin alene ikke altid er det bedste valg.

  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 2. #2
  Medlem siden
  Feb 2009
  Meldinger
  27

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Selv her sies det at TSH på under 0,1 frarådes....
  ???
  Sikkert flere enn meg som har fT4 for lavt (nå 12, 5) og TSH ikke målbart. Hva sier legene deres om det?

 3. #3
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  69
  Meldinger
  10,241

  Smile Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Sitat Opprinnelig skrevet av Pedersen Vis post
  Selv her sies det at TSH på under 0,1 frarådes....
  ???
  Sikkert flere enn meg som har fT4 for lavt (nå 12, 5) og TSH ikke målbart. Hva sier legene deres om det?
  Det er i en anden sammenhæng, Pedersen. Det er i sammenhæng med at dosen af medicin skal øges til den er så høj, at TSH bliver meget lavt, og det må det gerne være undtagen når man i forvejen har knogleskørhed i slægten eller allerede viser tegn på knogleskørhed.

  Mit TSH har været usynligt i flere år og min knogletæthed er som jeg var 20 år gammel... siden jeg var begyndt at lade D3-vitaminet ledsage af tilskud af K-vitamin.

  Da jeg skulle opereres for nogle år siden, spurgte lægen om jeg er ikke bange for knogleskørhed? Jeg svarede, at han kun kan finde på at spørge så dumt, fordi han ikke har mærket hypothyreose på eget skind, og at jeg til enhver tid hellere sidder i kørestol, end jeg vil have hypothyreose. Så for mig er denne diskussion noget teoretisk.

  Du er også offer for TSH-forgabelse, Pedersen. Hvorfor nogle har et ekstremt lavt TSH, ledsaget af næsten lige så ekstremt lavt T4, er ikke pointen med denne artikel. I dit tilfælde burde nogen af einsteinerne i hvide kirtler få fingeren ud og omsider begynde at arbejde for deres løn - og finde ud af hvorfor dine tal er så lave.

  Personligt mener jeg, at det er FT4 der er vigtigst. De de burde glemme TSH og medicinere dig, så det FT4 kom op der, hvor du kunne begynde at trives igen.

  Relevant artikel: Rethinking the TSH Test: An Interview with David Derry, M.D., Ph.D.
  The History of Thyroid Testing, Why the TSH Test Needs to Be Abandoned, and the Return to Symptoms-Based Thyroid Diagnosis and Treatment
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

 4. #4
  Medlem siden
  Mar 2008
  Sted
  Oslo
  Alder
  63
  Meldinger
  5,134

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  http://www.stopthethyroidmadness.com...er-tsh-levels/ her står det om en rapport fra The Society for Endocrinology i England at å ta høyere doser tyroksin (som vil senke TSH) kan være tryggere enn det man har ment. Se http://www.sciencedaily.com/releases...0315230910.htm
  Googleoversettelse:

  "Ny forskning viser at det kan være trygt for pasienter som tar tyroksin erstatning for å ha lav, men ikke undertrykkes skjoldbrusk hormon (TSH) nivåer. Forskningen, som ble presentert på Society for Endokrinologi BES møte i Manchester, viser for første gang at det kan være trygt for pasienter å ta litt høyere doser tyroksin enn det er i dag anbefalt.

  Skjoldbruskkjertelen produserer hormoner som regulerer stoffskiftet, særlig et hormon som kalles tyroksin. Hypotyreose oppstår når skjoldbruskkjertelen produserer for lite tyroksin. Denne tilstanden rammer ca 3% av Storbritannias befolkning og er lett behandles ved å ta daglige doser av tyroksin hormon erstatning. Ved behandling av hypotyreose, klinikere som mål å sikre at nivået av et annet hormon som kalles TSH er også fortsatt i normalområdet. TSH stimulerer skjoldbruskkjertelen til å løslate tyroksin. Dens nivåer er kontrollert av tyroksin i en negativ feedback loop, med større nivåer av tyroksin fører til en redusert TSH produksjonen. Det har vært bekymring for at avvikende TSH nivåene kan være dårlig for helse og føre til større risiko for en rekke forhold, for eksempel hjertesykdommer and osteoporose.

  Dr. Graham Leese, fra Ninewells sykehus og Medical School, ledet et forskerteam som undersøker pasienter på tyroksin erstatning terapi. De studerte hvordan variasjon i disse pasientenes TSH nivåer påvirket deres langsiktige helse. Studien fulgte 16426 pasienter som tar tyroksin (86% kvinner, gjennomsnittsalder 60 år), og undersøkt hvordan deres risiko for en rekke sykdommer varierte med TSH nivåer.
  Studien fant at pasienter med svært høy (> 4.0mU / l) eller undertrykkes (≤ 0.03mU / l) TSH nivåene oftere led av hjertesykdom, unormale hjerteslag mønstre og benbrudd sammenlignet med pasienter som har TSH-nivået er i det normale området (0.4-4.0 mu / l). Pasienter som hadde en litt lav TSH-nivå (0,04-0.4mU / l) ikke har økt risiko for noen av disse forholdene.

  Disse resultatene viser for første gang at det kan være trygt for pasienter å ta langsiktige tyroksin erstatning terapi å ha en lav, men ikke undertrykt TSH-nivå. Disse pasientene viser ikke økt risiko for å lide av hjertesykdom, benbrudd eller unormale hjerteslag mønstre. Dette betyr at pasienter kan være i stand til å ta litt høyere doser tyroksin enn det er for tiden anbefalt uten å ha en negativ effekt på deres helse.

  Forsker Dr. Graham Leese, konsulent i NHS Tayside og Honorary Reader i Diabetes og Endokrinologi ved Universitetet i Dundee, sier:
  "Dette er den første populasjonsbasert studie som viser at det å ha litt lavere TSH nivåene når du tar tyroksin erstatning ikke er skadelige for helsen. Vi fant at det å ha høye eller undertrykt nivåer av TSH førte til en høyere risiko for hjertesykdom og benbrudd og så det er viktig at vi fortsetter å overvåke TSH nivåer nøye for å sikre at ingen av disse situasjonene skje.

  "Forskriving thyroid hormon erstatning terapi er en forsiktig balansegang som leger må sørge for at nivåene av en rekke hormoner alle holde seg med normalområdet etter behandling. Våre funn betyr at det kan være trygt for pasienter med hypothyreose å ta marginalt høyere doser av thyroxine enn det er for tiden recommended. Men nøye monitorering av disse pasientene ville fremdeles er nødvendig. Nå må andre studier for å bekrefte våre funn før endringer blir gjort til rutinemessig klinisk omsorg. "
  Sist endret av Vigdis; 21-03-10 kl 13:30 Begrunnelse: tillegg
  Hashimoto's, hypotyreose, Armour 2009
  Å leve med binyrebarksvikt eller binyretretthet
  • Ren T3 og LDN (lav dose Naltrexon) 2012, virket ikke for meg. Bruker thyroid

 5. #5
  Medlem siden
  Sep 2009
  Meldinger
  229

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Dette med benskjørhet og lav TSH er interresant. Min tsh var 0.03 sist, og det er jo veldig lavt, samtidig har jeg jo også lav T4 og T3. Så jeg har jo øket dosen istedet for å gjøre som legen sier og senke dosen medisin.

  Det som bekymrer meg litt er dette med benskjørhet, fordi vi har mye av det i min familie på morssiden. Så jeg er absolutt i risikosonen for å få dette.

  På den andre side er jeg enig med dere over om at livet må være verdt å leve også. Kan jeg få noen bra år fremover som følge av for høy dose iht. legene, er det verdt å heller blir syk når jeg blir eldre. For man ønsker jo å få noe ut av livet man lever også, ikke bare la dagene gli forbi i tåkeheimen....

  Hvor stor risiko tar jeg iht. benskjørhet?? Kan jo legge til at jeg tar kalk, d-vit og k-vit.
  10 år med Hashimoto's. Les mer i Damens dagbok

 6. #6
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  76
  Meldinger
  490

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  TSH har ingen ting med benskjørhet å gjøre.
  ThyreoideaStimulerendeHormon har kun reseptorer på skjoldkjertlen.
  Virker ikke den har TSH tapt sin funksjon.

  Benskjørhet er utbredt i Norge, og man vet faktisk ikke den direkte årsak.
  Man vet at D-vitamin, calsium, magesium, hormonet PTH, calsitonin og sikkert jo man ikke vet eller at jeg glemte i farten. Jeg ville bare illustrere komplexiteten.

  Hvis du spiser "vanlig" mat, er det nok kalsium i den til å opprettholde god skjeletthelse. Men det betinger at du har nok D3 - ellers blir ikke dette tatt opp.
  Og om alle andre betingelser er tilstede, er ikke D-vitamin det. Ikke i store deler av året, og heller ikke da i de mengder som skal til.

  Har du kommet i underskudd må man ty til piller.

  De fysiske forutsettninger skal også være tilstede. Bevegelse er viktig.

  Så hvorfor ryktet ?
  Jo - de som går med ubehandlet hypERtyreose i mange år, altså som har fT4 over 40 og høy egenprodusert T3 har en liten overhyppighet av osteoperose.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 7. #7
  Medlem siden
  Sep 2009
  Meldinger
  229

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Hmm... Så hvorfor skal legene skremme oss med at TSH som som i praksis er lik 0=overdosering=benskjørhet?

  Synes jeg spiser riktig, men det holder ikke. Har for lav kalsium. Så tar tabletter i tillegg.
  10 år med Hashimoto's. Les mer i Damens dagbok

 8. #8
  Medlem siden
  Mar 2005
  Alder
  76
  Meldinger
  490

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Det kan man spørre seg om.....
  Mine egne spekulasjoner går i retning av at de har sånn kjempetro på at Levaxinens ene syntetiske T4 skal klare alt i kroppen føre den tilbake til full restitusjon. Og da må følgelig biometrien også stemme med normalbildet.
  Jeg syns vi kan se ganske klare bilder av at det er slik.
  Mange har vel hørt at hvis de klager, selv på klare stoffskiftesymptomer, og biometrien er nogenlunde - så er det ikke stoffskiftet, det er "noe annet".

  D-vitamin må være tilstede før fordøyelsen tar opp kalsium fra maten.
  Og har dette vært lavt må det store doser til over lang tid før kalsiumopptaket normaliseres.
  • Hansen - tidligere n'Finn og Finn Lang (på Facebook) forlot forumet i 2010 på grunn av et kontrovers om jod.

 9. #9
  Medlem siden
  Jan 2011
  Sted
  Oslo
  Meldinger
  65

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Jeg leste akkurat i Thyroid Sourcebook (Rosenthal, 2009) at:

  "If you have normal TSH levels but still have symptoms of hypothyroidism, then you should be relieved to know that the persistent symptoms are not likely to be related to your hypothyroidism and you can investigate other causes and remedies. The goal of treating hypothyroidism is to restore your thyroid levels to normal. The hypothyroid state in your body may exist along with other problems (see Chapter 7). Ask anyone who is not hypothyroid if they’re tired, depressed, constipated, or achy, and a huge majority will say yes to at least one of those complaints in spite of normal thyroid levels and no history of thyroid disease.

  There are numerous false and bizarre theories about why hidden hypothyroidism persists in spite of normal TSH levels. It’s important to understand that it’s not really hidden hypothyroidism, but hidden causes for your symptoms that can mimic (or, in most cases, mask) hypothyroidism. In other words, you can continue to feel “hypothyroid” when you’re not because the symptoms of hypothyroidism overlap with other causes not related to thyroid problems. These include physical and emotional stress; sleep deprivation; normal aging, including menopause; sedentary living; poor diet; obesity or obesity-related diseases, such as diabetes or cardiovascular disease; and many others.

  Remember, too, that bouts of hypothyroidism seriously interfere with your normal activities. Many people become more sedentary, gain weight, and consequently feel bad even after their thyroid hormone levels are restored. Bouts of hypothyroidism can leave you out of the loop at work and in your social life, and you may feel the consequences of catching up or the long absence of engagement in your community or your social network; in turn, that can trigger real depression.

  It’s important to understand that you can’t blame all your symptoms of poor health on your thyroid condition, especially when you have cofactors for other diseases. This includes poor social support systems at home, which can predispose people to depression. In short, there are things going on in your life and body other than hypothyroidism; indeed, many people have multiple health conditions simultaneously.

  (...)

  The most common complaints among posttreatment thyroid patients
  are weight gain, bloating and constipation, and fatigue. If your TSH
  level is normal and you are euthyroid, the most common reason for
  these symptoms is lack of exercise
  . In fact, one of the most overlooked
  complementary activities for thyroid disease is exercise."

  Eller, sammendrag: Føler du deg sjuk med normal TSH bare tuller du.

 10. #10
  Medlem siden
  Oct 2006
  Sted
  Danmark
  Alder
  69
  Meldinger
  10,241

  Standard Sv: Undgå blodprøvernes TSH-tyranni.

  Grunden til at Sara Rosenthal mener selv, at hun har en realistisk tilgang til thyroid-problematik er, at hun er selv en forh. skjoldbruskkirtelkræft-patient. Men hendes fejl er, at behandling af kræftpatienter eller kroppens "modtagelighed" for efterbehandling, kan ikke sammenlignes med behandlingsmetoden og effekt hos patienter med hypothyreose af andre årsager, end postoperativ pga. kræft i skjoldbruskkirtlen. Det er to vidt forskellige patientgrupper og deres præmisser for modtagelighed for behandling er også vidt forskellige.
  Sitat Opprinnelig skrevet av TheaK Vis post
  Jeg leste akkurat i Thyroid Sourcebook (Rosenthal, 2009) at:
  Ja, ja... Sara Rosenthal er Ph.D. og Ghostwriter bl.a. for medicinalindustri. Hendes "Sourcebook" understøtter behandlingsprotokollen for thyroid-sygdomme, der producerer "differiencialdiagnoser" på samlebånd og skaber et potentiale for afsætning af et utal af lægemidler til behandling af symptom-segmenter, som alle udspringer af underbehandling-induceret subklinisk hypothyreose. Hun har skrevet flere "sourcebøger" og det kendertegner dem alle, at de følger trofast lægestandenes behandlings- og vejledningspolitik.

  I min verden rangerer Sara Rosenthal på linie med dr. Mengele, fordi hendes indflydelse på patienternes liv rundt om i verden kan sidestilles med forbrydelser mod menneskeheden. Det gør ikke sagen nemmere, at hun har den frækhed at kalde sig for "an expert in reproductive ethics and women's health ethics, endocrine ethics, clinical ethics, and research ethics".

  Sitat Opprinnelig skrevet av TheaK Vis post
  Eller, sammendrag: Føler du deg sjuk med normal TSH bare tuller du.
  Why is Sara Rosenthal Attacking Thyroid Patient Advocacy...And Thyroid Patients?
  • Tak for at du læste mit indlæg.
  • Vil du vide lidt om hvad jeg står for, er du velkommen til at læse min signatur her

Side 1 av 2 12 Siste

Lignende tråder

 1. TSH-tyranni
  Av Anisa i forumet Troen på TSH sin ufeilbarlighet
  Svar: 12
  Siste melding: 03-02-10, 15:11

Søkeord for denne tråden

Bokmerker

Regler for innlegg

 • Du kan ikke starte nye tråder
 • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
 • Du kan ikke laste opp vedlegg
 • Du kan ikke redigere meldingene dine
 •  

Logg inn

Logg inn