Det var kjent fra tidligere studier, at akutt, stor søvnmangel over få dager førte til forhøyet TSH.

I denne studien lot man elleve personer sove litt mindre enn de ønsket/pleide i 14 dager, og fant at TSH og FT4 da sank, både dag- natt- og gjennomsnittsverdien i løpet av døgnet. Det var mest markant hos de kvinnelige deltagerne.

Svakheten ved studien er at den kun omfattet 5 kvinner og 6 menn, og kvinnene ble alle testet i første halvdel av menssyklus, dvs. perioden mellom mens og eggløsning.

Siden vestlig livsstil inkluderer stadig mindre søvn, lurer man på om det kan føre til kroniske problemer med stoffskifte og annet, særlig hos kvinner. Men det trengs mer forskning.

Mange av oss har kroniske søvnvansker, og oppviser kanskje derfor lavere verdier av TSH enn vi egentlig har ? Hvis man skulle ønsker å påvirke dette i forkant av blodprøve må kanskje tipset bli å forsøke å sove mye et par uker før prøven, og så sove lite 1-3 netter før ... I alle fall bør man være våken en stund før prøven tas, og likevel ta den om morgenen.

Anbefaler dere å lese studien også.