Sitat Opprinnelig skrevet av Kevlin Vis post
Og hva mener de som regjerer (OBS! se opp for STORE ORD - ref: "MER åpenhet! MER demokrati!")


"9.1.2 Sykdommers betydning for kvinners helse
For alle som lider av en sykdom, er det å få adekvat, relevant og rask behandling viktig.
All behandling bør være basert på kunnskap
, også spesifikk kunnskap om behandling av sykdom hos kvinner."

Så vet vi det - liksom!
Det hjelper ingen om ordene er aldri så FINE - når virkeligheten viser at de er tomme for innhold!
Sånne ord føles nesten som et hån mot oss som har stått i kø i helsevesnet, for deretter å få beskjed om at vi er friske tiltross for at vi føler oss syke. Og vi er mange...

Legens hysteri rundt kolesterol er litt overdrevet i mange tilfeller. I sommer ble en i min familie satt på statiner med et kolesterol på 9. Hun kom å ba meg om råd før oppstart av legemidler (hun hadde velbegrunnet lite lyst å starte med statiner). Jeg henviste henne til iherb og red yeast rice. Etter to måneder skulle hun tilbake til legen. Kolesterolet ble da målt til 7. I samtale med helsesekretæren forstod hun da plutselig at prøvene skulle taes fastende. Det ble ikke gjort første gang... Så legen tar da et ikke fastende kolesterol av pasienten og setter henne på statiner på bakgrunn av et prøvesvar som ikke er verdt papiret det er skrevet på fordi prøvetaknings metoden er helt feil. Sånt utsettes pasienter for...