Portrett av lavt stoffskifte

Portrett av lavt stoffskifte...
...ubehandlet eller underbehandlet, eller mangeårig "subklinisk"Se flere bilder her

Til forumet

Fra frisk til syk

Fra frisk til syk!
De mange fasene av hypothyreose:Kan du kjenne deg igjen?
Se flere bilder og kommentarer her


Til forumet

Nyttige bøker for deg, og fastlegen din

Nyttige bøker for deg, og fastlegen din


For mer informasjon - klikk her

Til forumet

Pasientopplæring for de syke og pårørende

Pasientopplæring for de med lavt stoffskifte og de pårørende

Målet med pasientopplæring er å lære om alle behandlingsalternativene. Ikke bare de som legen selv foretrekker, enten legens valg er selvoppfattet som objektiv og basert på objektiv kunnskap, eller om legen ikke kan frigjøre seg fra påvirkningen av de mentorer og undervisere som opplærte legen i medisin.

Vi anbefaler nettsteder med massevis av informasjon skrevet av universitetsutdannede leger i utlandet. Pasientopplæring basert på allsidig kunnskap om sykdommen er av stor betydning for effektiviteten av behandling, og for livskvalitet, familie, jobb og fremtid.

Sett i denne sammenhengen: jo før du finner den rette legen til å hjælpe deg - desto raskere du gjenvinner helsen din. Jo mer du vet på forhånd, desto bedre sjanser har du i søket etter den rette legen.


Helping Doctors. Helping patients.
Empowering Patients with Knowledge.
For lenker klikk her


Til forumet

Anbefalte nettsider

Anbefalte nettsteder

Vi anbefaler nettstedene vi stoler på og verdsetter for å være veldig oppmerksom på forskjellen mellom god og dårlig informasjon.


Vil du vite mer - klikk her

Til forumet

Den Glemte Kunnskapen Om TyroksinDen Glemte Kunnskapen Om Tyroksin

"Intet av hormonene har en så udpreget virkning på de psykiske egenskaper og sjelelivet som skjoldkjertelhormonet. Nogen få mg. av dette fra eller til pr. dag betyr sløvhet og idioti på den ene side eller nervøs opspilethet til rene delirier på den annen.

Man har også ment å kunne forklare visse sider av de forskjellige menneskelige temperamentstyper ut fra en forskjellig sterk produksjon av skjoldkjertelhormon. Hos energiske, foretagsomme og initiativrige personer, folk med et høispent nervesystem, skulde produksjonen av dette hormon være rikelig. Hos slappe, trege og uenergiske mennesker, skulde den ligge nede.

Det har været sagt at man er den man er i kraft av sin skjodkjertel. Selv om man ennu vet lite sikkert eksperimentelt om dette, og selv om det er på det rene at man ikke kan forklare et menneskes sjelelige egenskaber ved en så enkel formel, som variasjoner i produksjonen av et enkelt hormon, så er det neppe tvivlsomt at skjoldkjertelhormonet teller med som et viktig ledd blandt de faktorer som er bestemmende også for individets psykiske utvikling og utfoldelse."


Sitert fra artikkelen Hormonernes Gåte skrevet av professor, dr. med. Klaus Hansen i Nr. 621 av Aftenposten, Oslo, lørdag 8. desember 1934

Du kan lese mer og kommentere her eller her.

Til forumet

Blodprøve-tyranni

Leger behandler blodverdier, ikke sykdommen!
Det heter: TSH-tyranni"Alle forestillinger, samt skolemedinsinens overbevisning om diagnostisering og behandling av hypothyreose kan like godt forkastes og kasseres uten at det på noen måte vil skade verdens befolkning. Tvert imot! I virkeligheten vil det gavne verden enormt.

Noe av det mest skadelige for hypothyreose-pasienter er fundamentet, som de fleste konvensjonelle behandlinger av hypothyreose er basert på, TSH-testen. Denne er vedtatt å være det eneste gyldige verktøy til diagnostisering og behandling av hypothyreose. Denne troen kjennetegnes av den konvensjonelle endokrinologi. Denne troen har pint og plaget syke mennesker i over tredve år. Denne troen medfører unødvendige og ubeskivelige lidelser og død.

Arven etter denne overbevisningen har skapt en verdensomspennende krise på folkesunnhetsområdet. En krise som koster samfunnet milliarder av hvilken som helst slags mynt i hvilket som helst land på jordkloden. Denne troen på TSH sin ufeilbarlighet må opphøre!"
Les mer her...

"Normalområdet" finnes ikke!" Les mer her...

Til forumet

Jod og stoffskiftesykdommer

Jod og stoffskiftesykdommer

JODMANGEL.
Den glemte årsaken til lavt stoffskifte og mange andre sykdommer.Vil du vite mer om jod og jod-tilskudd - klikk her

Bemerk at nettsiden vår har ingen økonomiske interesser, og ingen inntekter forbundet med noen av anbefalingene på dette forumet.

Til forumet

Stoffskiftesykdommer av fluor

Fluor og stoffskiftesykdommer
Fluor gir jodmangel!Bruker du tannkrem med fluor til deg og barnet ditt?
Det er det samme som å spise medisin til behandling av høyt stoffskifte!


Hva dette betyr for helsen, kan du lese om her på forumet, fordi det er bare et tidsspørsmål før dere utvikler fluor-indusert lavt stoffskifte. Hvis dere ikke allerede har fått denne snikende sykdommen, uten å vite det, ennå.

Vil du vite mer - klikk her

Til forumet

Vi anbefaler YAHOO-gruppene


Vi anbefaler YAHOO-gruppene:


Natural Thyroid Hormone Users


Natural Thyroid Hormone Users Europe


Iodine Group

For info og kontaktinformasjon - klikk her.

Til forumet

Denne Forsiden

Denne Forsiden er (fortsatt) under konstruksjon

Til forumet